El Col·lectiu Embat denuncia l’aparcament de vehicles en terreny rústic, a Son Fonoll
07/07/2006

Passivitat municipal i impacte mediambiental a Palma


La utilització de terrenys rústics com aparcament de vehicles per lloguer o per altres usos és un fet que comença a ser habitual al terme municipal de Palma, ha estat vàries vegades denunciats per el impacte que mediambiental que representa i per la competència deslleial que realitzen les empreses que utilitzen aquests terrenys front als que tenen aquests vehicles en el llocs permesos.

Dins aquesta línia, des del Col·lectiu Embat s’ha denunciat, davant l’Ajuntament de Palma, aquesta situació en una finca amb accés pel Camí de Son Fonoll (entre la Carretera de Manacor, la perllongació del Camí Salard i el Camí Vell de Sineu), tal i com es pot observar en les dues fotografies que hem realitzat.

Desitgem que l’actual passivitat municipal finalitzi i prengui totes les mesures legals adients per restablir l’ús exclusivament rústic.