Repercussió de les reivindicacions del Col·lectiu Embat en el Diario de Mallorca
09/08/2006

La zona verda de Les Palmeres i el pont de vianants del Carrer Can Foradí


El divendres 4 i el dimecres 9 d'agost, en la secció Diario de Palma, el meu barri, del Diario de Mallorca, han vist la publicació de dues reivindicacions realitzades recentment pel Col·lectiu Embat, de forma conjunta amb l'Associació de Veïnats de Son Fuster Nou i Ses Palmeres.

En el primer cas es tracta de la sol·licitud de recepció i ampliació de la zona verda del barri de Les Palmeres, en el Carrer Són Fuster Nou, a través d' una instància lliurada en l'Ajuntament de Palma el passat 11 de juliol.

En el segon cas es tracta de la sol·licitud de la construcció d'un pont per a vianants que creui la línia fèrria Palma-Sa Pobla, en el carrer Can Foradí, connectant els barris de Son Fuster Nou i de Són Cladera. La instància va ser lliurada el 12.07.2006, havent contestat l'Ajuntament de la seva remissió al Servei de Ferrocarrils de Mallorca, competent en aquest cas.

En l'àlbum fotogràfic es pot veure, en major grandària, les dues notícies publicades pel diari de Mallorca, en la seva edició digital.

Pàgina web : http://www.diariodemallorca.es
Reivindicacions del C. Embat en el DM. 09.08.2006