L'Ajuntament diu que en dos mesos es farà la perllongació del Carrer Mare de Déu de Montserrat
10/11/2006

En canvi no hi cap previsió d’ampliar, a curt termini, el Camí Salard


En contestació a una sol·licitud del Col·lectiu Cmbat del 9 d'octubre passat, l'Àrea d'Urbanisme i Coordinació d'Obres de l'Ajuntament de Palma, ens ha informat que el projecte de perllongació del Carrer Mare de Déu de Montserrat fins a Son Güells (el plànol de planta del qual es pot veure en la fotografia) té un termini d'execució de dos mesos. El projecte, redactat pels arquitectes Morro Tres S.L.O. i Miguel A. Serra Tur, amb data de gener del 2006, segueix el traçat ara existent entre la rotonda amb el carrer Indalecio Prieto i l'Institut Sant Josep Obrer, amb aparcaments en les dues voreres, i doble sentit de tràfic.

És precisament aquest últim aspecte el qual ha estat objecte d'anàlisi juntament amb l'Associació de Veïns de Rafal Vell, al que s'ha aportat la documentació rebuda, atès que el trànsit pot arribar ser molt intens en aquest vial, i amb problemes de pas per als vehicles pesats.

En tot cas, varen constatar que a pesar que el projecte es va redactar a principis d'aquest any, encara no han començat les obres. El Col·lectiu Embat, de mantenir-se aquest retard, reiterarà que ha d'executar-se les obres no més tard que comencin a viure en la nova urbanització de Son Güells.

Per altra banda, a la sol·licitud d'informació del projecte d'ampliació del Camí Salard, entre el Camí Vell de Sineu i la rotonda de Son Gibert, la Gerència d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palma a contestat al Col·lectiu Embat, que no consta projecte algun per a escometre aquesta ampliació, quedant vinculada a un futur projecte d'urbanització de la zona nord de Son Güells, encara no presentat. En conseqüència, es desmenteix els comentaris realitzats en l'últim Consell Territorial del Districte de Llevant, sobre la imminencia d'aquesta ampliació que, des del Col·lectiu Embat, seguim creient necessària.


Per altra banda, el Diario de Mallorca, en la secció de Diario de Palmea del 11 de novembre del 2006, la periodista Silvia Velert, publica la iniciativa del Col·lectiu Embat sobre la perllongació del carrer Mare de Déu de Montserrat, de la següent forma:


“Demanen la perllongació del carrer Mare de Déu de Montserrat

S. VELERT. PALMA.

El col·lectiu Embat, format per veïns de ses Palmeres i Son Fuster, demana a l'ajuntament de Palma l'inici de les obres de perllongació del carrer Mare de Déu de Montserrat. L'objectiu és permetre la connexió entre la nova urbanització que s'està construint en la finca de Son Güells, entre la carretera de Manacor i el Camí Vell de Sineu, prop de la via de cintura, amb el barri de Rafal Vell. Segons aquesta entitat, d'aquesta manera es garantirà la connexió entre el carrer Manacor, Camí Vell de Sineu i Indalecio Prieto. En la imatge (a la es pot accedir a través de l’enllaç) es pot veure el final del carrer Mare de Déu de Montserrat des d'on es pot perllongar cap al Camí Vell de Sineu.”

Pàgina web : http://www.embat.com/htm/eventos/evento.asp?Id=148&Id_seccion=5