La nova Televisió de Mallorca s'interessa pel Col·lectiu Embat
04/12/2006

Invitació per a participar en el programa Fets i Gent


La nostra entitat segueix generant interès en diversos mitjans de comunicació. El passat 24 de novembre des de la productura del programa Fets i Gent es van posar en contacte amb el Col·lectiu Embat informant-nos que, el contingut del seu programa és un reportatge monogràfic sobre un tema en concret donant-se l'oportunitat de donar la paraula a persones de la illa fora del circuit de comunicació, perquè tinguin un espai d'expressió.

La idea és que hi ha temes que s'haurien de tractar a causa de la importància que suposa una actitud activa enfront de les decisions preses per uns altres, sobre la nostra vida immediata.

A la vista de la web del Col·lectiu Embat han considerat que podríem aportar assumptes d'interès. La nostra entitat agraïx aquesta iniciativa d'un mitjà de comunicació, com la nova Televisió de Mallorca, que de segur tindrà un paper cada vegada més important en la nostra Illa.