L'Ajuntament de Palma contesta al Col·lectiu Embat
07/01/2007

Desenvolupament del PERI del Camí d'en Mallol


L'Ajuntament de Palma ha contestat recentment a la sol·licitud d'informació que el Col·lectiu Embat havia demanat en el mes de setembre passat, sobre l'estat d'execució del PERI del Camí d'en Mallol.

De la informació escrita rebuda, a més de la verbal que es va donar en el Consell Territorial del Districte Municipal de Llevant del 18 de desembre del 2006, sembla que està bastant avançat el desenvolupament del citat PERI.

No obstant això, el principal interès del Col·lectiu sobre l'estat de les expropiacions en l'alineació del carrer Aragó (entre Can Foradí i Can Roses), que possibilitaria passar dels dos carrils actuals als quatre del citat carrer (veure en la fotografia aquest tram del carrer Aragó), segueix sense definir-se, igual que la prolongació del carrer Josep Roig cap al carrer Son Fuster Nou, i el desplaçament de l'espai lliure públic (zona verda), d'aquest últim carrer, previst en el vigent PGOU.

En conseqüència, des del Col·lectiu Embat se seguirà reiterant la concreció de les dates on es preveu l'inici de l'obres de reculada en el carrer Aragó, com la prolongació del carrer Josep Roig.

En l'enllaç es pot accedir a aquesta iniciativa de la nostra entitat, del 25 de setembre del 2006.

Pàgina web : http://www.embat.com/htm/eventos/evento.asp?Id=134&Id_seccion=5