Comencen les obres del nou Centre de Salut i PAC de Son Rul·lan
10/01/2007

Després de més de quatre anys des de que es va prendre la decisió


La decisió de l’Ajuntament de Palma de juliol del 2002 (veure l’enllaç a sota d’aquesta pàgina) de cedir al IBSALUT un solar a la nova urbanització de Son Rul·lan, atenen a la creixent demanda dels barris del Nordest de Palma, així com el consens entre les entitats veïnals de la zona (entre les que hem de destacar la de Verge de Lluc, presidida per Pere Antich), per a la construcció d’un Centre de Salut que, a més, fes les funcions de Punt d’Atenció Ciutadana (el quart de Palma), ha precisat més de quatre any per a veure el començament de les obres.

A l’acte de la col·locació de la primera pedra del nou Centre de Salut i PAC, que comptarà amb 26 consultes, ha estat convidada la nostra associació juntament als dels barris propers als que donarà servei aquest nou equipament, acte al que han assistits, entre d’altres, la consellera de Salut i Consum, Aina Castillo, i la batlessa de Palma, Catalina Cirer, tal i com reflexa les fotografies d’aquesta pàgina. A la segona es pot veure a la Tresorera del Col·lectiu Embat, a més de Vocal de l’Associació de Veïnats de Son Gibert, Isabel Romero, posant ciment a la caixa que haurà de recordar aquest acte. També es poden veure al Director de l’Ibsalut, el Tinent de Batle Rodrigo de Santos, el President del Districte Municipal de Llevant, Sebastià Sansó, i el President de l’Associació de Veïns de Rafal Vivero, Julián Parra,

Les obres del nou PAC, que tenen un cost de 3.049.901 euros, estaran enllestides en un termini màxim de 12 mesos, segons les previsions del Govern de les Illes Balears i de l’Ajuntament de Palma.

El nou Centre de Salut està situat al Passatge Cala Figuera de la urbanització Son Rul·lan i atendrà uns 12.000 veïnats de les barriades de Son Cladera, Es Rafal, Son Forteza, Son Rul·lan i Verge de Lluc. Es tracta d’una zona caracteritzada per un ràpid creixement demogràfic. La construcció del centre sanitari està justificada també perquè els dos centres existents a la zona, Es Rafal-Viver i Son Cladera, ja han arribat a la seva capacitat màxima.

26 consultes repartides en 2.040 metres quadrats

El nou Centre de Salut de Son Rul·lan comptarà amb 2.040 metres quadrats, repartits en planta baixa i un primer pis. La planta baixa acollirà, a banda dels serveis administratius, una Unitat de Psicoprofilaxis Obstètrica i una zona de suport radiològic.

El Punt d’Atenció Continuada (PAC) també se situarà a la planta baixa del nou recinte per tal de garantir la independència d’horaris i evitar així que coincideixin usuaris que requereixen unes necessitats sanitàries diferenciades. Al PAC hi haurà 3 consultes d’urgències; 1 sala de tractament; 2 sales d’observació, sales d’espera, magatzem i zones de descans per al personal. D’altra banda, a la primera planta s’hi trobaran la majoria de les consultes, la unitat de Salut bucodental i és on es faran les extraccions de mostres.

En total, el futur Centre de Salut de Son Rul·lan comptarà amb 8 consultes de medicina de família, 7 d’infermeria de família; 1 consulta polivalent, 2 consultes de pediatria; 2 d’infermeria pediàtrica; 3 consultes d’urgències; 1 consulta de comare, 1 consulta d’odontòleg i 1 consulta més d’higienista dental.

54 professionals oferiran assistència a 12.000 persones

Segons el Pla Funcional, al Centre de Salut de Son Rul·lan hi faran feina 54 professionals, que estaran repartits entre el centre (30) i el Punt d’Atenció Continuada (24).

D’una banda, al centre hi faran feina 7 metges de família, 2 pediatres, 8 diplomats en infermeria, 2 auxiliars d’infermeria, 1 comare, 1 treballador social, 2 odontòlegs, 1 higienista dental i 6 auxiliars administratius. D’altra banda, al PAC hi haurà 24 professionals (8 metges de família, 8 diplomats en infermeria, 4 zeladors i 4 conductors.


A l’àlbum de fotografies es recull diversos moments de l’acte, així com imatges digitals que recreen el nou equipament, facilitades per l’IBSALUT.

Pàgina web : http://www.embat.com/htm/eventos/evento.asp?Id=42&Id_seccion=5
Primera Pedra PAC Son Rullan 10.01.2007