Pèrdua d’equipaments i de patrimoni per a la Ciutat
20/01/2007

L’edifici i magatzem de l’antiga FLEX venuts i cremats


La recent venda de l’edifici de l’antiga fàbrica de la FLEX, al carrer Aragó, així com l’incendi i posterior venda del magatzem annex, representa la pèrdua per a la Ciutat i, en concret per al Nordest de Palma, d’un equipaments que havien estant sol·licitats pel Col·lectiu Embat i altres entitats, que contemplava l’existència d’una biblioteca, de sales multiusos i de seu d’un Districte XI de Palma, molt més proper als barris de la carretera d’Inca.

L’Ajuntament de Palma ha preferit fer caixa amb la venda d’aquests edificis, abans que donar satisfacció a les demandes ciutadanes, a més de vendre els magatzems al Sr. Fernando Palazuelo, mitjançant una permuta amb las Torres del Temple. Aquest propietari ha estat comdemnat per pressionar a un llogater al que volia obligar a abandonar el seu negoci.

L’incendi dels magatzem annex a l’antiga fàbrica de la FLEX, de propietat municipal, succeït la nota del 19 al 20 de gener, demostrà l’absoluta manca de responsabilitat de l’Ajuntament de Palma en el manteniment de les seves propietats, donat que ja s’havia produït un altre a l’edifici temps enrera, així com de la Conselleria d’Educació del Govern de les Illes Balears, al emmagatzemar entre altres objectes valuosos, dos artesonats mudèjars del segle XIV. Un d'ells, el de Can Gaietà, va ser adquirit pel Ministeri de Cultura i cedit en dipòsit al Museu de Mallorca. A més, l’altre artesonat cremat va ser rescatat d'una subhasta a Londres i retornat a Mallorca previ pagament d'un poc més de 100.000 euros per l'Executiu balear.

En definitiva, des del Col·lectiu Embat no podem menys que lamentar les decisions de venda d’aquest edifici i magatzem, a mes considerar imprescindible una investigació a fons per a delimitar responsabilitats davant la pèrdua dels artesonats i altre material valuós en un lloc que no era l'idoni per a guardar aquests elements patrimonials tan valuosos.

A les fotografies un moment de l’incendi dels magatzems i un dels dos artesonats destruïts.