La neteja, l’habitatge i la inseguretat, les principals preocupacions dels ciutadans
16/02/2007

Quadern Gadeso sobre los problemes de Palma


Ens apropem a les eleccions municipals del 27 de maig del 2007, bon moment per a la publicació de diversos estudis i enquestes sobre sobre Palma. En aquesta ocasió feim referència, pel seu interès, al publicat per la Fundació Gadeso, en el seu Quadern nº. 90 del mes de febrer, sobre els principals problemes que té Palma segons una recent enquesta realitzada per aquesta Fundació.

Com es pot veure/baixar a l’enllaç a documents/arxius, la primera situació conflictiva és la neteja. Sota aquest concepte s'inclouen diverses realitats: no només la neteja en sentit estricte sinó també la manca de manteniment de l'entorn urbà i del seu mobiliari.

L'habitatge és el segon problema, ja sigui la dificultat per accedir-hi o els problemes per poder suportar les seves càrregues hipotecàries. La inseguretat es situa al tercer lloc. Sota aquesta realitat, a més del que és inseguretat personal i dels béns, s'inclouen les denominades percepcions d'inseguretat, que no deixen de ser una realitat tangible.

Altre preocupació es la manca de zones verdes, entès en el sentit ample del dèficit crònic d'espais públics. En quan el trànsit es refereix a realitats diverses: des de la manca d'aparcament a la dificultat de circulació per Ciutat (inclosos els peatons) passant pel greu problema de les entrades i sortides de Palma.

Els serveis públics, en aquest estudi de Gadeso, es refereixen tant a una manca d'aquests a determinades zones com a la relativament baixa qualitat que ofereixen.

Per últim el desordre urbanístic inclou el creixement desordenat de la ciutat i un mal tractament de la seva ordenació urbana. A partir d'aquesta primera visió general, en el Quadern de Gadeso, s'inclouen les percepcions dels ciutadans iciutadanes a les distintes àrees de la ciutat (centre, eixample i barriades) i per segments d'edat.

Pàgina web : http://www.gadeso.org/
Quadern GADESO n. 90. Febrer 2007