Una aposta per l’educació
17/05/2007

Montserrat Casas, Rectora de la UIB, dóna la seva opinió sobre les eleccions 2007


El Diario de Mallorca, en les seves pàgines especials per les eleccions municipals, insulars i autonòmiques del diumenge 27 de maig del 2007, publica en la seva secció diària “El altavoz”, opinions de personalitats d’especial rellevància social o econòmica sobre les dites eleccions.

Reproduïm, pel seu interès, la de la Rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Montserrat Casas Ametller, catedràtica de Física Atòmica, Molecular i Cel·lular, recentment elegida pel càrrec -dia 28 de març de 2007-, que compartim plenament des del Col·lectiu Embat. Montse Casas, d’àmplia trajectòria acadèmica i dona compromesa, es un persona coneguda i apreciada per la nostra entitat, juntament al seu home, Carles Bona, catedrático de Física Teórica de la UIB.


“Demanaria als futurs dirigents de les Illes Balears que fessin una aposta ferma per l’educació, especialment per la Universitat i per la recerca. Per fer un país competitiu i millorar-ne la productivitat és imprescindible tenir persones amb formació universitària, avançar pel camí de la innovació i de les noves tecnologies. Per aconseguir aquesta fita és necessari incrementar el nombre de titulats universitaris a les nostres illes, les infraestructures de recerca i el nombre d’investigadors. Voldria que l’aplicació del nou Estatut d’Autonomia, i l’increment de finançament que comporta, fos una oportunitat per assolir aquests objectius.

En un àmbit més general, demanaria també als futurs representants de les nostres institucions que defensessin els drets i les llibertats, i que el respecte, la tolerància i la solidaritat fossin els eixos del seu comportament. Voldria que el futur Govern tingués un compromís clar amb la sostenibilitat mediambiental i econòmica. També li deman que valori la cultura en el sentit més ampli i universal i de manera molt especial la nostra, és a dir la llengua catalana, el patrimoni i tot allò que configura principalment la nostra identitat.”

Montserrat CasasLa fotografia, de Montserrat Casas, fou tomada el dia de la seva elecció com a Rectora de la UIB.