Sí a l’Educació per a la Ciutadania, sí als drets cívics i al seu lliure i responsable exercici
22/06/2007

Davant la reacció de la jerarquia de l’Església catòlica


La jerarquia de l'Església catòlica està aguditzant el seu enfrontament amb els valors cívics i constitucionals a Espanya que pretén impulsar la nova assignatura "Educació per a la Ciutadania" recollida en la nova Llei Orgànica d'Educació. Des del Col·lectiu Embat no som en absolut neutrals davant els successius intents dels sectors més reaccionaris de la nostra societat de pretendre l'exclusivitat de la veritat, dels principis morals i del permanent fre a nous drets civils i al seu lliure i responsable exercici.

Per això reproduïm l'article de Soledad Gallego-Díaz, adjunta a la direcció del diari El País i periodista amb una llarga trajectòria com cronista política, corresponsal del citat diari a Brussel·les, Londres, París, Nova York, defensora del lector i encarregada d'assumptes europeus.

Un article, i una editorial que trobaràs en l'enllaç a l'arxiu, amb els quals ens identifiquem plenament com associació

Pàgina web : http://www.elpais.com
Obispos y Ciudadanía. EL PAÍS 22.06.2007