HUB
11/11/2003

No a l'ampliació de l'aeroport de Son Sant Joan


Aquestes extranyes sigles signifiquen la desestacionalització del trànsit de passatgers en temporada turística baixa, que ha organitzat Aena, per rentabilitzar la gallina dels ous d’or, que suposa l’aeroport de Palma de Mallorca a hores baixes.

A qui beneficien el HUB?. Suposam que a les companyies aèrees, que utilitzen l’aeroport de central de distribució de passatgers al llarg de la geografia d’Europa del Sur, a les seves tripulacions forànees i a mantenir uns llocs de feina a Son Sant Joan.

A qui perjudiquen el HUB?. A mils de sufrits ciutadans que en benefici de l’arribada la més masiva possible de turistes en els mesos de temporada ala d’ocupació, sofreixen el renou dels reactors sobre els seus caps i descans, consolant-se i dessitjant aquesta disminució de tràfec aeri de l’hivern. Però zas!, a seguir sofrint per beneficiar, no saben ja a quins interessos, tal vegada, els de l’Estat, governs... En fi el que queda clar és que poc, molt poc suposa un benefici per els mallorquins. Als residents del perímetre de Palma ja coneguts per tots i representats a la premsa local, debem afegir, els de les poblacions de Costitx, Sant Eugènia i Algaida que sofreixen també l’aproximació i en múltiples ocasions l’enlairada per la pista nord de l’aeroport de Palma dels reactors.

L’augment de la contaminació per gasos emesos per les aeronaus, danys a l’ecosistema de les aus, evitant l’anidació a l’àrea acústica contaminada.

Què fa Aena per millorar aquests inconvenients?. Saltar-se la normativa Europea que prohibeix el trànsit d’avions des de les 12 a les 6 del vespre. EU-E LS VERDS, promet denunciar a Aena davant la Comunitat Europea, però al final ja ho coneixem, l’organisme oficial paga multa a càrrec dels pressuposts de l’Estat.

Augmentar la rentabilitat del seu aeroport estrella, per tapar els forats dels que causen dèficit, confonent que un servei públic, no és un gran negoci, sinó un servei al ciutadà i que en aquest cas, estan malmanant la qualitat de vida d’una gran part de l’illa de Mallorca, la dels espais naturals i la humana.

Molts de pilots incompleixen la normativa internacional de no posar la màxima potència des seus quatre motors, fins a una altura de 1.500 peus. Si un ciutadà va al departament de contaminació acústica de Aena, per denunciar l’excés de renou de diversos avions, li recomanen posar un llàpis i un paper a la seva taula de nit i apuntar la data i hora de les aeronaus que el deixen sord. Ells garenteixen que comprovaran el registre del radar de l’aeroport i que amonestaran al pilot. La cosa és realment indignant, sense denúncia prèvia, encara que el seu radar detecti la infracció, no sancionen als infractors. quina diferència amb la Terra!.

Per tot això, nosaltres com a Col·lectiu Embat, rebutjam l’excessiu tràfec aeri de l’aeroport de Palma, per els seus escassos beneficis i les greus conseqüències per els éssers vius de Mallorca. Per tant, també rebutjam l’ampliació de les pistes de Son Sant Joan, per tot lo exposat anteriorment.

Pàgina web : http://www.gobmallorca.com/transpo/aeroport/index.htm