El portaveu socialista de l’Ajuntament de Palma es dedica a enviar spam
10/05/2006

Per publicitar el seu blog


Ha causat sorpresa i malestar entre els funcionaris i personal laboral de l’Ajuntament de Palma i dels seus organismes i empreses, la darrera afició del portaveu socialista Antoni Roig d’enviar missatges no desitjats i, a més, per vuit vegades, alabant el seu bloc personal.

Els comentaris més repetits ha estat si no tenia més a fer, tot tenint en compte la percepció generalitzada -que tantes vegades ens han fet arribat a membres del Col·lectiu Embat- de la quasi inexistent oposició que s’està fent a pesar d’una creixent necessitat d’alternativa a l’actual Govern del partit popular a Ciutat.

Cal fer una reflexió sobre la manca de capacitat de determinats partits per tal d’assegurar uns nivells dignes de representació institucional, que es correspongui al suport electoral i al compromisos adquirits davants la ciutadania. És un repte que desitjant es superi pel PSIB de cara a les eleccions municipals del 2007.