La denúncia de les antenes de telefonia del Carrer Lledoner segueix sense resoldre's
31/08/2006

Repercussió de la denúncia del Col·lectiu Embat en el Diario de Mallorca


Más de dos anys després des que per part de l’APIMA del Col·legi Pedro Poveda i el Col·lectiu Embat es denunciés davant l'Ajuntament de Palma la instal·lació de dues antenes de telefonia de l'empresa Vodafone (que pot veure's en la primera fotografia), en el terrat del Carrer Lledoner nº. 9, just enfront del col·legi, l'única contestació que s'ha donat va ser la remissió al Col·legi d'uns mesuraments realitzats per tècnics del Govern dels Illes Balears, en el qual s'assenyalaven que les emissions d'aquestes antenes estaven dintre dels nivells permesos.

No obstant això, segueixen sense respondre's perquè es incompleix el Reial decret 1066/2001 que obliga ha minimitzar els nivells d'emissió d'aquestes instal·lacions sobre espais sensibles, com escoles, centres de salut, hospitals o parcs públics, i perquè aquestes antenes es van instal·lar sense tenir les preceptives llicències d' obra i d'activitat.

Aquesta situació s'ha vist reflectida en el Diario de Mallorca, en la secció Diario de Palma a càrrec de la periodista Silvia Velert (segona imatge), i serà objecte de seguiment per part del Col·lectiu Embat a fi de preservar la legalitat.

En l' enllaç pot veure's la notícia de les actuacions que va emprendre el Col·lectiu Embat el 16.03.2004.

Pàgina web : http://www.embat.com/htm/eventos/evento.asp?Id=74&Id_seccion=7