El Col·lectiu Embat amplia els seus fins socials
30/11/2006

Aprovats el nous Estatuts per l’Assemblea del 30 de novembre del 2006


Després de cinc anys de vida del Col·lectiu Embat i amb l’acumulació de l’experiència aconseguida, l’Assemblea extraordinària de l’associació ha acordat -per unanimitat-, la modificació completa del Estatuts incorporant diverses millores a més d’una significativa ampliació dels fins socials de la nostra entitat, a fi d’adaptar-los als nous reptes i activitats que estem desenvolupant.

Finalment, sobre la proposta de la Directiva que es va publicar en aquest web el 15 de novembre del 2006 i la inclusió de noves aportacions aquests darrers dies, els nous Estatuts aprovats es poden veure/baixar a l’enllaç a sota d’aquesta pàgina, nou text que incorpora els següents fins socials de l’associació:

Article 2n.- Fins socials del Col·lectiu Embat.

El Col·lectiu Embat té els següents fins socials:

1. La realització de tots tipus d’activitats culturals, recreatives, esportives i de lleure.

2. L’administració i gestió del lloc d’Internet www.embat.org i altres vinculats, donant-los els continguts; així com la publicació, a través de qualsevol mitjà, de la revista del Col·lectiu denominada “embat, viure Mallorca”.

3. La defensa del interès general, dels espais i serveis públics, així com de l’eficient i honesta utilització dels recursos públics, sota els principis d’austeritat, transparència i exemplaritat.

4. La representació i defensa dels ciutadans, en la seva condició d’usuaris o consumidors i destinataris de productes o serveis, tant públics com privats, en aplicació de la Llei i dels nivells de qualitat exigibles.

5. La defensa de la cohesió social, dels valors cívics i comunitaristes, en el marc d’una democràcia plena i participativa, arrelada en els principis del republicanisme i del laïcisme, amb igualtat entre els gèneres, lliure i culta; la protecció del medi ambient i del patrimoni històric artístic, amb una ordenació del territori i desenvolupament sostenibles; així com el impuls de la llengua catalana, la cultura, la identitat i l’autogovern propis de Mallorca i de les Illes Balears, vinculades a les comunitats de parla catalana, en el marc d’una Europa federal i progressista, i en un món amb un ordre internacional just i en pau.

6. La realització de quantes activitats lícites estiguin relacionades amb els fins socials abans descrits.

4t. Estatuts C. Embat. 30.11.2006