Elegida la nova Directiva pel mandat 2007/2010 i aprovat el Programa de Treball
16/01/2007

Assemblea ordinària del Col·lectiu Embat


Tal i com s’informà a aquesta mateixa web, i d’acord al que disposa els vigents Estatuts, s’ha celebrat la Assemblea anual ordinària del Col·lectiu Embat aprovant-se per consens la Memòria d’Activitats i el balanç de l’any 2006, així com les propostes de Programa de Treball i Pressupost per l’any 2007.

Així mateix es va elegir la nova Directiva del Col·lectiu Embat pel període 2007/2010, quedant integrada de la següent forma:

Carlos Aguilar Tirado com a President

Begoña Sánchez Muñoz, com a Vice-presidenta

Maria Lluïsa Obrador Serra, com a Secretària

Isabel Romero Morilla, com a Tresorera

Laura Aguilar Obrador, com Vocal-Representant de Joves d'Embat

Des de la nova Directiva volem agrair la confiança que han donat, a més de comprometre a un nou impuls per a la nostra entitat per als propers anys.

A la fotografia Carlos Aguilar, President del Col·lectiu Embat.