Aprovat el nou reglament dels consells territorials de Districte de Palma
22/01/2007

S'han incorporat escasses aportacions presentades pel Col·lectiu Embat i altres entitats


El nou model de participació ciutadana impulsat per l'Ajuntament de Palma ha donat un pas més amb l'aprovació per un consell territorial conjunt dels cinc districtes municipals de Palma, del seu nou reglament de funcionament.

El Col·lectiu Embat així com les associacions de veïns de Rafal Vell, Son Gibert, Son Fuster Nou i Ses Palmeres, Son Rapinya, entre unes altres, propugnaven un major dinamisme en el funcionament d'aquests consells, per a vehiculitzar millor les inquietuds ciutadanes.

Només d’una forma parcial s'han incorporat aquestes propostes, pel que diversos aspectes del nou reglament no han tingut el suport d'aquestes entitats, a més de la A.V. de Rafal-Viver, entre unes altres. Ens constata, una vegada més, les importants limitacions d’aquest nou model de participació ciutadana, a més de la necessitat de reformar-lo en profunditat, tal i com es va plantejar fa anys des de el Col·lectiu Embat.

A la fotografia Jordi Sastre, President de l’A.VV. de Rafal-Vell, Carlos Aguilar, President del Col·lectiu Embat, Rafael Pons, President de l’A.VV. de Son Rapinya, i Julián Parra, President de l’A.VV. de Rafal-Vivero. La fotografia ha estat realitzada per Begoña Sánchez, representant de l’A.VV. de Son Fuster Nou i Ses Palmeres, a més de Vice-presidenta del Col·lectiu Embat.


Pel seu interès reproduïm la repercussió en el Diario de Mallorca d'aquesta notícia, en un article del Silvia Velert del 24.01.2007.

"El reglamento del Consell de Distrito queda aprobado

El reglamento del Consell de Distrito quedó el pasado lunes aprobado durante la reunión celebrada en el salón de plenos de Cort, en la que participaron 28 asociaciones, sin que se admitiesen algunas enmiendas vecinales. Entre ellas la que presentó la entidad vecinal Embat de Son Fuster, que había solicitado que las propuestas a debatir se pudieran presentar en un plazo de quince días y finalmente sólo se ha aceptado que fueran treinta días antes. "