Es demana informació sobre l’Institut de Formació Professional de Son Fuster i la Casa de Menorca
15/02/2007

Davant les notícies publicades en el Diario de Mallorca


El passat 11 de febrer es varen publicar en el Diario de Mallorca dues notícies sobre les quals, tant des del Col·lectiu Embat com des de l'Associació de Veïns de Son Fuster Nou i Ses Palmeres, s’ha sol·licitat aclariments a l’Ajuntament de Palma.

En relació amb el solar que segons el Diario de Mallorca l'Ajuntament de Palma cediria a la Conselleria d'Educació per a la construcció d'un Institut de Formació Professional, s’ha demanat la confirmació exacta del solar del que es tracta, si com recull la notícia abans assenyalada, es tracta de la part del darrere dels magatzems de l'antiga FLEX o, per contra d’altra ubicació, com per exemple la cantonada entre els carrers Can Foradí amb Gabriel Alzamora. El dubte en aquest cas se sustenta que no tenim coneixement d'un solar municipal amb la qualificació de docent en el vigent PGOU, darrere de la FLEX.

De forma complementària s’ha sol·licitat l'ampliació de la informació publicada en el Diario, en concret sobre la data prevista de cessió de l'esmentat solar, a més de conèixer si hi ha un estudi municipal sobre les necessitats de places d'ensenyament de primària pública, en la zona de Son Cladera, Les Palmeres, Verge de Lluc, Rafal Viver o Son Gibert, que fes necessari prioritzar aquest tipus d'equipament en aquesta zona.

Finalment, en referència a l'entrevista en el Diario de Mallorca al Sr. Daniel Coll de la Casa de Menorca (al mateix dia 11 de febrer) en la qual afirma que en breu se li cedirà un solar municipal "en el carrer Aragó, més enllà de la Via de Cintura", per a la nova seu de la seva entitat, s’ha demanat també a l’Ajuntament de Palma conèixer si es tracta d'algun solar en l'àmbit territorial de Son Fuster Nou i Ses Palmeres (Via de Cintura, línia fèrria Palma-Sa Pobla, Camí d'en Mallol i Carrer Aragó), tenint en compte diverses sol·licituds que les nostres entitats han plantejat a l'Ajuntament de Palma, de les quals es va informar personalment al Tinent de Batle Sr. Rodrigo de Santos, en una visita que va realitzar al nostre barri el mes de setembre del 2005.

La primera fotografia, en blanc i negre, de Queco publicada en el Diario de Mallorca del 11.02.2007, es pot veure el solar en el que el Diario diu que es construirà l’Institut específic de Formació Professional, darrera de la Flex. L’altre fotografia, a color, recull el que ben aviat serà el Parc Pedro Poveda, al Carrer Gabriel Alzamora i Carrer Ter, on al final, a la cantonada al Carrer Can Foradí, hi ha un solar qualificat al vigent PGOU com a docent.