Reforçar una tanca a la zona verda de Les Palmeres i construcció d’un pont de vianants a Can Foradí
27/02/2007

Millores de seguretat de la línia fèrria Palma-Sa Pobla


El Col·lectiu Embat i l’Associació de Veïns de Son Fuster Nou i Ses Palmeres, s’han dirigit de forma conjunta a la Gerència del Servei de Ferrocarrils de Mallorca (SFM), dependent del Govern de les Illes Balears, per a millorar la seguretat de la línia fèrria Palma-Sa Pobla al seu pas per aquest barri.

Així s’ha plantejat que a la zona verda del Carrer de Son Fuster Nou (barri de Son Fuster Nou i Les Palmeres), paral·lela a la línia fèrria Palma-Sa Pobla, des de finals del passat mes de novembre (tal i com va recollir el Diario de Mallorca el 29.11.2006), es produeixen de forma reiterada la caiguda de forma intencionada d’un tram del cercat de seguretat que impedeix el pas cap a les vies.

Aquestes accions, realitzades per gent jove, per travessar cap a Son Cladera, deixa aquest lloc en clar perill de que es puguin produir accidents, sobre tot per a infants que juguen per la zona. Per altre part, el continuo arreglo d’aquest cercat pel Servei Ferroviari de Mallorca, no impedeix que es reprodueixi la situació, per la qual cosa, es fa necessari substituir aquest tram de cercat amb un altres tipus de solució que garantitzi la seguretat d’aquesta zona en el transcurs del temps, sol·licitud que s’ha fet per part de les dues entitats.

Per altre part des de fa anys es va tancar, per motius de seguretat ferroviària, el pas rodat en el carrer Can Foradí, deixant solament un pas per a vianants. Recentment el Servei de Ferrocarrils de Mallorca ha obert al servei el nou pont del Camí d’en Mallol.

Aquestes millores, no obstant això, no han resolc els riscos que segueixen donant-se pel pas de vianants, al mateix nivell que la línia fèrria, en Can Foradí, així com les molèsties a veïns i residents pel toc del xilulet, cada vegada que passa el tren en qualsevol dels seus dos sentits.

Per això, els veïns reivindiquen fa mesos la construcció d'un pont per als vianants sobre la línia fèrria, en Can Foradí, sol·licitud que li hem transmet per l’A.VV. i per Col·lectiu Embat, al Servei de Ferrocarrils de Mallorca per a pugui ser satisfeta, realitzant-se les obres de pont per a vianants en un breu termini.

A les dues fotografies es pot veure el pas de vianants de Can Foradí i el tram de cercat que s’ha de reforçar al Carrer Son Fuster Nou.

Aquesta iniciativa ha tingut ressò al Diario de Mallorca, a la secció “el meu barri”, per la periodista Silvia Velert, notícia que reproduïm:

“SON FUSTER NOU

Piden un puente peatonal sobre el tren en la calle Foradí

S. VELERT. PALMA.

La asociación de vecinos de Son Fuster Nou y ses Palmeres y el colectivo Embat han solicitado a la gerencia de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) la construcción de un puente peatonal sobre la línea ferroviaria que realiza el trayecto Palma-sa Pobla a la altura de la calle Foradí.

También piden reforzar la valla que separa las vías del tren de la zona verde de la calle de Son Fuster Nou, en la urbanización ses Palmeres. El hecho de que el paso de los peatones se encuentre al mismo nivel que la línea de ferrocarril supone un peligro para los viandantes. De manera paralela es frecuente que rompan la barrera que separa la calle de las vías lo que hace necesario la aplicación de medidas más seguras para evitar accidentes o atropellos.”