El Col·lectiu Embat i l'A.VV. de Son Fuster Nou i Ses Palmeres presenten 24 propostes
10/05/2007

Davant les eleccions municipals del 27 de maig


Com ampliació de les propostes i reivindicacions que des del Col·lectiu Embat i l'Associació de Veïns de Son Fuster Nou i Ses Palmeres, es plantejaven el passat 12 d'abril a l'actual Batlessa de Palma (veure l'enllaç), les dues entitats s'han dirigit als candidats dels quatre partits polítics i coalicions amb majors possibilitats d'aconseguir representació en el nou Ajuntament de Palma, com resultat de les eleccions municipals del 27 de maig, a fi de fer-los lliurament d'un informe amb 24 reivindicacions a les quals se'ls demana una resposta favorable.

L'informe, elaborat per ambdues entitats i finalitzat el 30 d'abril d’enguany, ha estat lliurat en les oficines de les candidates/s Catalina Cirer (Partit Popular), Aina Calvo (PSIB-PSOE), Eberhard Grosske (Bloc per Palma) i Miquel Nadal (UM) el 7 de maig, i incideixen en els principals problemes del barri de Son Fuster Nou i Ses Palmeres i la seva zona pròxima, així com planteja la necessitat d'un nou model de participació ciutadana.

Des de la nostra web informarem de les respostes que puguin donar-se a aquestes reivindicacions, així com de les propostes dels diferents partits polítics que, en la immediata campanya electoral, puguin incidir més clarament en el nostre barri i proximitats.

Entre les reivindicacions que s'han presentat pel Col·lectiu Embat i per la A.VV. de Son Fuster Nou i Ses Palmeres es troben, a més de les ja tradicionals com la recepció de la segona fase de la urbanització de les Palmeres, la qualificació com zona verda del solar municipal del Carrer Aragó nº. 269, o l'ampliació a quatre carrils de les dues únics trams del Carrer Aragó que fan coll d'ampolla (enfront de Can Roses i enfront de Son Rul·lan), que es vénen reivindicant durant anys, altres més recents, com la proposta de realitzar un carril bici en el carrer Aragó, la recuperació del pou del carrer Son Fuster Nou, el soterrament de la línia fèrria fins a Pont d'Inca, el control de l'aparcament de camions en els carrers interiors del barri, la reparació de diversos clots, o la retirada de vehicles abandonats.

A la primera fotografia es pot veure part de la segona fase de la urbanització Palmeres que es demana la seva recepció municipal. La segona fotografia es veu el solar municipal del Carrer Aragó nº 269, sobre el que es demana que passi d’estar qualificat com sociocultural a espai lliure públic.

Pàgina web : http://www.embat.com/htm/eventos/evento.asp?Id=208&Id_seccion=5
24 propostes per als candidats a la Batlia. 2007