Nova web de “embat”.
01/05/2002

Amb aquesta nova web pretenem anar incorporant events i notícies per aconseguir un espai dinàmic i interesant.


Amb més lentitut del que caldria esperar s'ha anat canviat tota la web de "embat". Gràcies a la profesionalidat de Nacho Isasa i del seu germà Daniel i la feina que hem pogut fer, molt poc a poc, per raons de treball i, darrerament -al mes de març i d'abril- per un viatge i una operació quirúrgica, s'ha pogut arribar a la web que podeu veure.

Encara, amb tot, s'han d'incorporar bastants events i noticíes que, a partir d'aquest mes de maig, s'intentarà fer amb perioricitat setmanal. Però, mentres tant, sí que podeu opinar de tal i com a quedar fins ara.

En tot cas, esperam que vos agradi i que, d'estona a estona, vos passeu per aquí.

Carlos Aguilar. 1r. de maig del 2002

Pàgina web : http://www.embat.com
Correu electrònic : carlosaguilar@embat.com