Denúncia per la instal·lació d’una antena de telefonia mòbil
16/03/2004

No té les preceptives llicències municipals d’obres i activitats i es troba just devora d’un Col·legi.


La instal·lació d’antenes per la telefonia mòbil no respecta monuments artístics (es posa a campanars d’Esglésies, a edificis catalogats....) i, també, just devora de col·legis.

És el que ha passat a l’edifici del Carrer Lledoner número 9, junt davant del Col·legi Pedro Poveda de Palma, on sense cap llicència d’obres ni d’activitat, s’ha instal·lat dos antenes de Vodafone.

En aquest cas s’incompleix, a més, el Reial Decret 1066/2001 que obliga ha minimitzar els nivells d’emissió d’aquestes instal·lacions sobre espais sensibles, com escoles, centres de salut, hospitals o parcs públics.

Per tot això s’ha presentat pel Col·lectiu Embat denuncia davant l’Ajuntament de Palma per que s’obri a l’esmentada instal·lació el corresponent expedient d’infracció, previ a l’ordre de demolició, a més de sol·licitar que s’allunyi aquestes instal·lacions del Col·legi Pedro Poveda,