1-1

Memòria d'Activitats 2007 del Col·lectiu Embat
Descripció :
Memòria d'Activitats del Col·lectiu Embat corresponent a l'any 2007, elaborada per la Directiva a efectes de la seva aprovació per l’Assemblea de l’entitat (articles 14è. c)-3., i 18è.-12 dels Estatuts de l’associació), així com per a la seva presentació al Registre d’Associacions de les Illes Balears, al del Consell de Mallorca i al de l’Ajuntament de Palma, d’acord amb el procediments establerts. Es compleix d’aquesta manera, igualment, la garantia al dret a la informació de les activitats de l’associació per als socis i, en general, a l’opinió pública, recollit a l’article 26è. e) dels ja esmentats Estatuts socials.
Tipus d´arxiu :
Data :
31/12/2007
Tamany :
80 K
Idioma :
català
Distribució :
lliure

1-1