Llistat d'arxius de activitats
1-10

Document (pdf, 24 kbt.): Reglamento de Fútbol Sala
Descripció :
Reglament espanyol de futbol sala, i algunes consideracions sobre el delegat de l’equip. Per més informació anar al lloc www.futsala.com amb àmplies referències a aquest esport.
Tipus d'arxiu:
Data :
20/10/2002
Tamany :
24 K
Web :
http://www.futsala.com/
Idioma :
castellà
Distribució :
lliure

No a la Guerra. Carta al Sr. Aznar.
Descripció :
Carta enviada pel Col·lectiu Embat al President del Govern espanyol. Sr. Aznar, demanant-li un canvi de posicionament que esgota totes les posibilitat que eviten la guerra dels EUA contra Irak.
Tipus d'arxiu:
Data :
10/02/2002
Tamany :
8 K
Idioma :
castellano
Distribució :
lliure

Embat al Diario de Mallorca.15.08.2006
Descripció :
Notícia publicada a la secció "Días de Palma" del Diario de Mallorca, el 15.08.2006, sobre les activitats del Col·lectiu Embat, entrevistant a Begoña Sánchez (Vice-Presidenta) i Carlos Aguilar (President), amb fotografia dels mateixos.
Tipus d'arxiu:
Data :
15/08/2006
Tamany :
396 K
Web :
http://www.diariodemallorca.es
Idioma :
castellà
Distribució :
lliure

Proposta de 4t. Estatuts Embat.15.11.2006
Descripció :
Proposta de modificació completa dels Estatuts del Col·lectiu Embat, per a la seva aprovació per l'Assemblea extraordinària del 30 de novembre del 2006.
Tipus d'arxiu:
Data :
15/11/2006
Tamany :
76 K
Idioma :
català
Distribució :
lliure

4t. Estatuts C. Embat. 30.11.2006
Descripció :
4t. Estatuts del Col·lectiu Embat, aprovats a l'Assemblea extraordinària de l'associació celebrada el 30 de novembre del 2006. Substitueixen als anteriors aprovats el 11.03.2002, i recullen una ampliació dels fins socials del Col·lectiu.
Tipus d'arxiu:
Data :
30/11/2006
Tamany :
75 K
Idioma :
català
Distribució :
lliure

24 propostes per als candidats a la Batlia de Palma.30.04.2007
Descripció :
El Col·lectiu Embat i l'Associació de Veïns de Son Fuster Nou i Ses Palmeres han elaborat un informe amb 24 reivindicacions que incideixen en els principals problemes del barri de Son Fuster Nou i Ses Palmeres i la seva zona pròxima, així com planteja la necessitat d'un nou model de participació ciutadana, sobre el quals se'ls demana una resposta favorable als principals candidates/s a la Batlia de Palma Catalina Cirer (Partit Popular), Aina Calvo (PSIB-PSOE), Eberhard Grosske (Bloc per Palma) i Miquel Nadal (UM), per les eleccions del 27 de maig del 2007. L’informe ha estat lliurat el 7 de maig.
Tipus d'arxiu:
Data :
30/04/2007
Tamany :
2042 K
Idioma :
català
Distribució :
lliure

Informe eleccions municipals 27.05.2007
Descripció :
Document elaborat pel Col·lectiu Embat on es recull els resultats electorals de les eleccions municipals del 27 de maig del 2007 a cada un dels tretze barris del Nord-est de Palma on la nostra entitat realitzar una activitat preferent. Així es troben relacionats els resultats de La Indioteria Urbana, La Indioteria Rural, Rafal Nou, Son Forteza Nord, Rafal Vell, El Rafal, El Viver, Mare de Déu de Lluc, Son Rul·lan, Son Cladera, Son Fuster, Cas Capellà i Can Roser, Son Gibert, i Son Fuster Nou i Les Palmeres, a més de dades històriques i anàlisi dels mateixos.
Tipus d'arxiu:
Data :
10/06/2007
Tamany :
60 K
Idioma :
català
Distribució :
lliure

Acord per a la governabilitat i el futur sostenible de la ciutat de Palma
Descripció :
Acord per a la governabilitat i el futur sostenible de la ciutat de Palma, signat per Miquel Nadal i Buades en representació de Unió Mallorquina, Eberhard Grosske i Fiol en representació del Bloc per Palma, i Aina Calvo Sastre en representació del PSIB-PSOE, el 15 de juny del 2007, pel mandat 2007/2011 tenint a Aina Calvo com a Batlessa de Palma.
Tipus d'arxiu:
Data :
15/06/2007
Tamany :
65 K
Idioma :
català
Distribució :
lliure

Memòria d'Activitats 2007 del Col·lectiu Embat
Descripció :
Memòria d'Activitats del Col·lectiu Embat corresponent a l'any 2007, elaborada per la Directiva a efectes de la seva aprovació per l’Assemblea de l’entitat (articles 14è. c)-3., i 18è.-12 dels Estatuts de l’associació), així com per a la seva presentació al Registre d’Associacions de les Illes Balears, al del Consell de Mallorca i al de l’Ajuntament de Palma, d’acord amb el procediments establerts. Es compleix d’aquesta manera, igualment, la garantia al dret a la informació de les activitats de l’associació per als socis i, en general, a l’opinió pública, recollit a l’article 26è. e) dels ja esmentats Estatuts socials.
Tipus d'arxiu:
Data :
31/12/2007
Tamany :
80 K
Idioma :
català
Distribució :
lliure

test

1-10