Els veïns de Les Palmeres demanem la recepció, millora i manteniment de la zona verda
10/07/2006

Les obres del nou pont del Camí d’en Malloll sobre la línia fèrria han deixat zones abandonades


L’Associació de Veïns de Son Fuster Nou i les Palmeres, i el Col·lectiu Embat, de forma conjunta han demanat la recepció de la únic zona verda de la urbanització de Les Palmeres, amb residents des del mes de juliol del 1994, al no haver-se desbloquejat les pretensions municipals en relació a les despeses de manteniment de la plaça interior de l’edifici Palmeres II (de propietat privada, però d’ús públic, que l’Ajuntament vol que assumeixi la comunitat de propietaris de forma íntegra).

Durant tots aquests anys el manteniment d’aquesta zona verda ara al Carrer amb el nou nom de Son Fuster Nou (així com també de la plaça interior i la zona classificada com sociocultural però reivindicada com a zona verda, devora al Carrer Aragó), ha estat mantinguda pels veïnats a través de les dues comunitats de propietaris del barri i, no obstant, no s’ha pogut evitar un cert deteriorament sobre tot al referit al del Carrer Son Fuster Nou.

A més, a la confluència del Carrer Son Fuster Nou amb Camí d’en Malloll, on abans de la recent construcció d’un pont pel Servei Ferroviari de Mallorca sobre la línia fèrria Palma-Sa Pobla hi ha havia un safareig, han deixat un solar abandonat (tal i com reflexa la primera fotografia) sobre el qual es reivindica la urgent recuperació com ampliació de la zona verda annexa.

Tan el Col·lectiu Embat com l’Associació de Veïnats de Son Fuster Nou i Les Palmeres, reivindiquen la ràpida concreció per l’Ajuntament de Palma de les demandes que es va tenir l’oportunitat de transmetre per responsables veïnals i del Col·lectiu de manera directa personal al Tinent de Batle de Palma Rodrigo de Santos i funcionaris municipal, amb ocasió de la seva visita de 9 de setembre del 2005 al barri (que recull la segona fotografia en la que es pot veure, entre d’altres, al President i Tresorer de l’Associació de Veïnats, Miguel Marcè i Magín Álvarez, respectivament; i al President del Col·lectiu Embat, Carlos Aguilar), i sobre els qual encara no s’ha fet res, si exceptuem la reconversió de l’antiga casa de Son Fuster Nou en escola municipal de gestió privada, en aquest moments en obres.