El bar del Poliesportiu Germans Escalas lleva tot l’espai d’espera dels familiars dels cursillistas
12/07/2006

Privatització d’espais públics als poliesportius municipals de Palma


En el mes de febrer d'aquest any van començar les obres d'instal·lació d'un bar en el Poliesportiu Germans Escales, el que va representar la supressió de les dues terceres parts de l'espai abans destinat a l'espera de pares i familiars de cursillistas, que disposaven de tres grans ventanals cap a les piscines.

Amb el nou bar, tant la barra com el seu magatzem han reduït de manera notable l'espai disponible (veure la primera fotografia, del 21.02.2006), sense que aquesta instal·lació hagi vingut precedida per cap tipus de consulta o enquesta entre els usuaris sobre la seva necessitat, tenint en compte el servei que ja prestaven les màquines de begudes i altres productes als interessats.

A més, i per a agreujar la situació, el terç restant ha estat ocupat per taules i cadires del bar, d'utilització previ pagament de consumició, deixant a pares i familiars que solament volen veure les evolucions dels seus fills en les piscines, sense haver de pagar al bar, amuntonats en dos bancs correguts de fuste, tal com es pugui observar en la segona fotografia presa el 11.04.2006.

Des d'aquesta data consta al Col·lectiu Embat queixes i reclamacions formulades per usuaris als quals, a partir d'ara, se'ls demanda el pagament d'un servei no sol·licitat (la consumició en el bar) si volen veure amb comoditat als seus fills en les piscines, queixes moltes d'elles que han rebut el silenci per resposta (com la presentada per escrit pel president del Col·lectiu Embat, en la seva condició d'usuari des de fa molts anys d'aquesta instal·lació municipal).

Per tot això, i en defensa de l'interès general, des del Col·lectiu Embat s’ha sol·licitat a l’Ajuntament de Palma el nom o denominació del titular de la concessió, durada de la mateixa, ingressos anuals que té l'Ajuntament (o el IME) per l'explotació d'aquest bar, així com la reubicació de l'espai de taules i cadires del bar, posant-los junta a la finestra que dóna a la Via de Cintura, reservant-se l'únic espai que queda enfront de la finestra que a la piscines, per a l'espera de pares i familiars, que puguin veure còmodament als seus fills mentre realitzen els seus cursets, sense que hàgin de pagar un preu per una consumició.