El Col·lectiu Embat i l’A.VV. de Les Palmeres, reivindiquen un pont per a vianants a Can Foradí
12/07/2006

Millores a la xarxa ferroviària de Mallorca


Des de fa anys es va tancar, per motius de seguretat ferroviària, el pas rodat en el carrer Can Foradí, deixant solament un pas per a vianants. Recentment el Servei de Ferrocarrils de Mallorca ha obert al servei el nou pont del Camí d’en Malloll.

Aquestes millores, no obstant això, no han resolc els riscos que segueixen donant-se pel pas de vianants, al mateix nivell que la línia fèrria, en Can Foradí, així com les molèsties a veïns i residents pel toc del xilulet, cada vegada que passa el tren en qualsevol dels seus dos sentits.

Per això, els veïns reivindiquen fa mesos la construcció d'un pont per als vianants sobre la línia fèrria, en Can Foradí, el que, als efectes que aquesta raonada petició pugui ser satisfeta, s’ha sol·licitat pel Col·lectiu Embat i per l’Associació de Veïns de Son Fuster Nou i Ses Palmeres, el suport de l'Ajuntament de Palma i que aquest es dirigeixi al Servei de Ferrocarrils de Mallorca, en representació dels ciutadans de Palma, perquè aquesta obra pugui ser executada en un breu termini.

A les dues fotografies es pot veure el pas de vianants de Can Foradí, des de Son Fuster/Son Cladera, i des de Can Roses/Son Fuster Nou.