El Col·lectiu Embat demana que part de l’edifici de l’antiga FLEX es destini a serveis municipals
01/09/2006

Es pot ubicar una unitat d’atenció ciutadana i la seu del nou Districte XI


Des de fa mesos, a través dels mitjans de comunicació, s'ha anunciat la voluntat de l'equip de govern de l'Ajuntament de Palma, de permutar l'edifici i el solar annex de l'antiga fàbrica de la Flex en el Carrer Aragó (veure fotografia), per la torres del Temple, antiga Almudaina de Gumara, objecte d'obres polèmiques amb infraccions urbanístiques (a més d'algun altre procés judicial), pel sr. Fernando Palazuelo.

Des del Col·lectiu Embat entenem que abans de procedir per part de l’Ajuntament de Palma ha desprendre's de l'edifici de l'antiga Flex, hauria de considerar l'oportunitat d'habilitar en aquest edifici (o en part d’ell), una sèrie de serveis municipals d'atenció al ciutadà per a tota una àmplia zona de Palma que pot englobar els barris de Rafall Vell, Son Forteza Nord, Rafal Viver, Son Fuster Nou i Ses Palmeres, Son Rul·lan, Verge de Lluc, Son Cladera, Son Gibert o Rafal Nou que, en aquests moments, si necessiten fer alguna gestió, han de desplaçar-se a l’oficina del Districte de Llevant (a Son Ferriol), o a la Plaça de Cort.

Unes instal·lacions municipals que podrien contemplar diversos serveis, sales de reunions, etc.., a més de la pròpia seu d'un nou Districte XI, el de la Carretera d' Inca (veure plànol), molt més racional i identificable pels ciutadans que l’actual de Llevant que arriba des de Pere Garau fins Sant Jordi.

Aquesta proposta ha estat tractada per nombroses entitats ciutadanes d’aquesta zona, considerant-se de manera molt positiva per a acostar l'Ajuntament de Palma als barris i als ciutadans, alhora que hauria de complementar-se amb altres mesures com la revisió del vigent reglament municipal de participació ciutadana per a fer-lo més participatiu, menys complex, i definint la declaració d'entitat d'interès públicmunicipal en termes similars a la declaració d'interès públic de l'Estat, de forma singular, per a casos específics, i no en els actuals termes de Palma, que possibilita l’arbritarietat i l'exclusió per motius d’idees o polítics, a les entitats que el govern municipal de Palma així consideri, excloent-los de poder participar en els Consells dels Districtes, etc..

Aquesta sol·licitud de reservar el solar i l'edifici de l'antiga fàbrica de la Flex del carrer Aragó (o almenys part del mateix), per a instal·lar serveis municipals d'atenció al ciutadà i seu del Districte XI de la Carretera d’Inca, ha estat lliurada al Registre General de l’Ajuntament de Palma amb data 28.08.2006.