El Diario de Mallorca recull la reivindicació del Col·lectiu Embat sobre l’antic edifici de la FLEX
03/09/2006

Es demana que sigui destinat per a serveis municipals d’atenció al ciutadà i seu del nou Districte XI


A un article de la periodista Silvia Velert, de la secció Diario de Palma, el Diario de Mallorca recull (veure l’imatge) la reivindicació del Col·lectiu Embat de destinar l’edifici -a la fotografia- (o part d’ell) de l’antiga fàbrica de la FLEX, al Carrer Aragó, per a serveis municipals d’atenció al ciutadà (crean una nova unitat integrada d’atenció pública –UIAP-) i seu d’un nou Districte Municipal, el XI “Carretera d’Inca”, que integraria els barris de Son Forteza Nord, Rafal Vell, Rafal Vivero, Rafal-Nou, Son Gibert, Son Fiol, Mare de Déu de Lluc, Son Rul·lan, Son Cladera i Son Fuster Nou i Ses Palmeres, amb més de trenta mil habitants i amb una forta expansió, ara en el macro Districte Municipal de Llevant, amb més de cent cinquanta mil habitants.

Aquesta reivindicació està ben vista per gran part de les entitats de la zona.

Pàgina web : http://www.diariodemallorca.es/secciones/noticia.jsp?pNumEjemplar=1279&pIdSeccion=4&pIdNoticia=207750&rand=1157285164236