Més de dues-centes trenta faroles no s’encenen al Polígon de Son Castelló
08/09/2006

El Col·lectiu Embat exigeix un pla urgent de xoc per a millorar l’enllumenat públic al Polígon


Sense comptar amb les que hi havia a la Gran Via Asima i varen ser retirades pel soterrament del metro, el Col·lectiu Embat vol denunciar l’estat lamentable de l’enllumenat públic als carrers del Polígon de Son Castelló on més de dues-centes trenta faroles no s’encenen, manquen un nombre important d’elles, altres estan obsoletes o amb lluminàries en mal estat o, sobre postes de fusta o postenses.

Aquesta situació es manté des de fa anys, amb carrers sencers pràcticament a les fosques, amb el que això significa de manca de seguretat, sense que l’Ajuntament de Palma i el servei de manteniment faci les tasques mínimes de manteniment que exigeix el principal polígon industrial de Palma.

Per carrers la situació, a data 4 de setembre del 2006, que ha constatat el Col·lectiu Embat, és la següent:

· Gremi de Selleters i Basters: 2 faroles apagades. Manca faroles.
· Camí dels Reis (devora el pont del tren de Sóller i la benzinera): 3 faroles apagades.
· Gremi de Sucrers i Candelers: 17 faroles apagades (casi tot el carrer està sense l’enllumenat públic).
· Gremi de Forners: 27 faroles apagades (tot el carrer està sense l’enllumenat públic).
· Gremi de Picapedrers: 14 faroles apagades.
· Gremi de Saboners: falten faroles.
· Gremi de Boters: 14 faroles apagades.
· Gremi de Fusters: 18 faroles apagades.
· Gremi de Boneters: 32 faroles apagades (casi tots el carrer estat sense l’enllumenat públic).
· Gremi de Ferrers: 23 faroles apagades.
· Gremi de Teixidors: 11 faroles apagades.
· Vial de darrera de la Torre ASIMA : 3 faroles apagades.
· Plaça del “Caudillo”: 8 faroles apagades
· Gremi de Porgadors: falta faroles
· Camí Vell de Bunyola: 16 faroles apagades.
· Carrer Setze de Juliol: 18 faroles apagades.
· Gremi de Sabaters: 23 faroles apagades.
· Gremi de Tintorers: 4 faroles apagades.
· Camí Roig: lluminàries sobre postes de fusta o postenses, obsoletes.

Aquesta greu situació, de dues-centes trenta i tres faroles apagades, ha de ser resolta de forma immediata per part de l’Ajuntament de Palma, a través del serveis de manteniment o realitzant les inversions que calguin, a més de substituir les que en el transcurs dels temps han estat retirades o es troben en mal estat. No es acceptable que un Ajuntament com el de Palma, amb els recursos que disposa, hagi deixat en aquesta situació de degradació el Polígon de Son Castelló, més enllà de projectes “estrella” com la construcció del metro.

La fotografia recull l’estat del Carrer Gremi Boneters nº. 18, la nit de quatre al cinc de setembre del 2006.