El Col·lectiu Embat vol l’ampliació a quatre carrils del Carrer Aragó, entre Foradí i Can Roses
25/09/2006

Execució del PERI d’en Mallol a Can Roses i Les Palmeres


Amb motiu de la celebració del Consell Territorial del Districte Municipal de Llevant, el Col·lectiu Embat ha sol·licitat informació sobre l'estat d'execució del PERI d'en Mallol, en concret de les expropiacions que en aplicació d'aquest PERI ha de fer l'Ajuntament en el Carrer Aragó, des del carrer Can Foradí fins al carrer Can Roses (veure les fotografies), expropiacions necessàries perquè el Carrer Aragó tingui l'amplària prevista, suprimint el coll d'ampolla que per al trànsit rodat la situació actual representa, a més de donar continuïtat a la voravia dels números parells d'aquest carrer que, en aquests moments, no existeix.

A més, el Col·lectiu Embat s'interessa per l'aplicació del citat PERI, en el referit a la prolongació del carrer Josep Roig per l'àmbit del PERI, fins al carrer Son Fuster Nou, en barri de Les Palmeres, el que segons el PGOU vigent haurà d'implicar un aixecament de l'actual zona verda del carrer Son Fuster Nou (devora la línia fèrria), per a adossar-la a l'edifici de Palmeres II.

A l'enllaç es pot accedir a la repercussió tinguda d'aquesta iniciativa en el Diario de Mallorca, secció Diari de Palma, "el meu barri", de la periodista Silvia Velert.

Pàgina web : http://www.diariodemallorca.es/secciones/noticia.jsp?pNumEjemplar=1304&pIdSeccion=4&pIdNoticia=213058&rand=1159429252528