L'Ajuntament de Palma manté la seva voluntat de vendre l'antic edifici de la FLEX
27/09/2006

Rebutja la proposta del Col·lectiu Embat de destinar part del mateix a serveis municipals


A través d'unes declaracions del Tinent d'Alcalde d'Urbanisme, Rodrigo de Santos, recollides en un article del periodista Josep Capó, del Diari de Mallorca (veure en enllaç), l'Ajuntament de Palma vol adjudicar (vendre) l'edifici de l'antiga fàbrica de la FLEX del carrer Aragó, en la seva segona subhasta a l'haver quedat deserta la primera realitzada en el mes de juliol, subhasta per la qual pretenia ingressar gairebé 7,5 milions d'euros que volia destinar a les obres del Parc de Sa Riera.

Per a aquest segon intent de venda, segons declaracions de De Santos, és intenció del seu departament, "convidar" a diverses empreses a participar en la segona subhasta, fent-la pública mitjançant anuncis de premsa.

L'edifici i el solar annex de l'antiga fabrica de FLEX, situats en el Carrer Aragó, són de propietat municipal per permuta amb el Govern dels les Illes Balears, que ho havia adquirit per a situar la Conselleria d'Educació i Cultura, opció que el nou Govern sorgit de les eleccions del 2003, va desestimar.

En aquesta mateixes declaracions es reflecteix que el Govern Municipal ja ha rebutjat la petició dels veïns de la zona i del Col·lectiu Embat, en el sentit de convertir l'edifici en un centre cultural. Segons de Santos, es tracta d'un immoble amb una superfície construïda d'aproximadament 8.000 metres quadrats, considerada "excessiva" per a les necessitats de la zona.

Rodrigo de Santos va afirmar, a més, que la qualificació urbanística del solar permet usos terciaris i no d'equipaments, a part que la permuta que es va realitzar amb el Govern que inclou aquest solar i el seu annex pretenia possibilitar l'execució i inversions en la ciutat mitjançant la seva venda. Així mateix, l'equip de govern considera que la zona contarà amb equipaments suficients, ja que a Son Fuster Nou es construeix una “escoleta” i al costat del solar del futur Punt d'Atenció Continuada hi ha altra parcel·la amb usos socioculturals. El solar annex a l'edifici FlEX, també municipal, compte amb un preacord de permuta de 2,2 milions amb el propietari de l’edifici de El Temple, que es manté.

El Col·lectiu Embat lamenta la decisió de l'Ajuntament de Palma, a l'entendre que l'edifici de la FLEX sí que permet usos administratius, com els quals es proposa per la nostra entitat i altres associacions: la instal·lació d'una Unitat d'Informació i Atenció Pública (UIAP), sales d'ús polivalent i seu d'un Districte Municipal molt més proper als ciutadans que abastaria els barris de Son Forteza Nord, Rafal Vell, Rafal-Viver, Rafal Nou, Son Güells, Son Fiol, Son Fuster Nou i Les Palmeres, Mare de Déu de Lluc, Son Rul·lan, Son Cladera i Cas Capellà, amb gairebé quaranta mil habitants. Uns usos administratius ja contemplats pel Govern de les Illes Balears, sota la Presidència de Francesc Antich, quan va adquirir l'immoble i el solar annex de la FELX per a ser seu de la Conselleria d'Educació i Cultura.

Els arguments del Sr. Rodrigo de Sants en el sentit que aquesta zona ja tindria la nova “escoleta” de Son Fuster Nou (Carrer Gabriel Alzamora), el nou PAC de Son Rul·lan (encara no han començat les obres), o el Centre de Son Rul·lan (no té encara ni el projecte redactat), no tenen en compte que aquests són (o seran, en un termini més o menys llarg), equipaments molt especialitzats o de barri, cosa molt distinta al proposat pel Col·lectiu Embat i veïns de la zona per a part de l'edifici de la FLEX, que hauria de donar servei a tota l'àmplia zona abans assenyalada.

La persistència del Govern Municipal de vendre tot l'edifici (la proposta del Col·lectiu Embat és solament utilitzar una part del), farà perdre una oportunitat única d'establir aquest centre municipal per a tota aquesta zona de Palma, a un preu molt ajustat. Des de la nostra entitat seguim reiterant l'interès per a tots els ciutadans de la nostra proposta, a més de demanar de l'Ajuntament de Palma la reconsideració de la seva decisió.

Pàgina web : http://www.diariodemallorca.es/secciones/noticia.jsp?pNumEjemplar=1303&pIdSeccion=4&pIdNoticia=212801&rand=1159342840631