El Col·lectiu Embat demana l’obertura dels carrers de Son Rul·lan a Les Palmeres
08/10/2006

Per a facilitar el pas dels vianants i trànsit rodat i l’accés al nou PAC de Son Rul·lan


Es troba molt avançada la construcció dels darrers edificis de la urbanització dels terrenys de l’antiga caserna de Son Rul·lan, amb nous carrer (Glòria Fuertes, Gonzalo Torrente Ballester, Antonio Buero Vallejo, Rector Bartomeu Mateu i perllongació del carrer Cala Figuera), havent està ja realitzada la connexió d’aquesta urbanització amb el barri de Mare de Déu de Lluc, a través de Cala Figuera i Cala Morlanda cap el Carrer Greco.

No obstant, segueix en peu els murs que separen el carrer 241 i Son Rullan A (no oficials, de les cases militars) -veure les fotografies-, amb els carrers Cala Figuera i Glòria Fuertes, respectivament, el que implica que el trànsit per als vianants i per als vehicles entre la zona de Les Palmeres, la nova urbanització de Son Rul·lan i el barri de Mare de Déu de Lluc, solament es pot fer a través del carrer Aragó i, en el cas dels vianants, per la voravia del números parells (les més allunyada).

Per altre part és conegut que al Carrer de Cala Figuera, front al nº. 15 (a la nova urbanització), s’ha de construir el nou Centre de Salut i PAC per a la zona, el que fa més necessari facilitar el pas entre Les Palmeres i Son Rul.lan.

Per aquests motius el Col·lectiu Embat s’ha adreçat a l’Ajuntament de Palma per a que procedeixi a llevar els murs que separen els carrers 241 i Son Rullan A, amb els carrer Cala Figuera i Glòria Fuertes, facilitant el pas dels vianants i del transit rodat.

A l'enllaç http://www.diariodemallorca.es/secciones/noticia.jsp?pNumEjemplar=1317&pIdSeccion=4&pIdNoticia=215855&rand=1160552443651, es pot accedir a la repercussió tinguda d'aquesta iniciativa en el Diario de Mallorca, secció Diari de Palma, "el meu barri", del periodista Ernest Carranza.

Pàgina web : http://www.diariodemallorca.es/secciones/noticia.jsp?pNumEjemplar=1317&pIdSeccion=4&pIdNoticia=215855&rand=1160922647629