Es demana l'ampliació del Camí Salard
28/10/2006

Amb construcció de voravies i instal·lació d' enllumenat públic


Per diverses associacions i entitats, entre les quals es troba el Col·lectiu Embat, s'ha demanat a l'Ajuntament de Palma l'ampliació del Camí Salard, entre el Camí vell de Sineu i la rotonda dels Carrer Biniamar i Son Gibert, així com la construcció de voravies i la instal·lació de l’enllumenat públic en aquest tram.

Aquest camí es utilitzat de forma creixent per vianants i trànsit rodat, en una zona de forta urbanització (Rafal Nou, Son Gibert, Es Viver...), propera a l’hospital de Son Llàtzer.

Amb motiu del Consell Territorial del Districte Municipal de Llevant del passat 25 de setembre, es va fer referència a aquest assumpte, a preguntes del Col·lectiu Embat, assenyalant-se que hi havia un projecte en marxa, projecte sobre el que es sol·licita informació sobre la seva execució, així com sobre el termini previsible de final de les obres.


Al Diario de Mallorca de data 29.10.2006, es publica la següent referència sobre aquesta iniciativa, per part de la periodista Raquel Galán:

“Diario de Palma

Son Gibert

Demanen l'ampliació del Camí Salard i la creació de voreres.

Diverses associacions veïnals i el Col·lectiu Embat sol·liciten a Cort que ampliï el Camí Salard, instal·li enllumenat públic i construeixi voreres. Insten que l'ampliació s'executi entre el camí vell de Sineu i la rotonda dels carrers Són Gibert i Biniamar.

El motiu d'aquesta petició és l'increment del tràfic registrat en la zona, degut al fet que es tracta d'una zona en la qual s'està urbanitzant molt.”

Pàgina web : http://www.diariodemallorca.es