El Col·lectiu Embat demana que la promeses de nous equipament es facin realitat
02/11/2006

El Centre Cultural i el PAC /Centre de Salut de Son Rul·lan


Fa pocs dies que, a unes declaracions al Diario de Mallorca, el Tinent de Batle de l’Ajuntament de Palma Sr. Rodrigo de Santos, argumentava que la zona de Son Fuster Nou, Les Palmeres, Son Rul·lan i Mare de Déu de Lluc, disposaria de diversos equipaments com el nou PAC de Son Rul·lan (que duu un important retràs en la seva construcció), i el Centre Cultural de la nova urbanització de Son Rul·lan.

Aquests equipament es jutjava suficients pel Sr. De Santos, per rebutjar la sol·licitud del Col·lectiu Embat i veïns de utilitzar part de l’edifici municipal de l’antiga fàbrica de la FLEX al Carrer Aragó (que finalment ha estat subhastat a l'empresa Layetana per nou milions d'euros), per la ubicació de una Unitat d’Atenció Pública (UIAP), biblioteca, sala de reunions i activitats, i seu de Districte per la zona de la carretera d’Inca (des de la Via de Cintura fins el Torrent Gros), amb més de quaranta mil habitants.

Malgrat no compartir aquest rebuig, des del Col·lectiu Embat així com per altres assocacions de la zona, demanem sabre les previsions municipals en quan la construcció del nou Centre Cultural de la noiva urbanització de Son Rul·lan, al Carrer Cala Figuera, al solar destinat a aquest fi al vigent PGOU (veure fotografia), si ja s’ha redactat el corresponent projecte, i el termini previst per la seva execució.

Entenem que quan el Sr. Tinent de Batle fa referència a determinats equipaments en aquesta zona, s’hauria de referir a instal·lacions a fer-se realitat en un curt termini, per la qual cosa demanem que la data del inici d’aquesta obra, que consideren d’interès per als ciutadans, es faci pública, per ajustar les expectatives a les previsions i compromisos tangibles per part de l’Ajuntament de Palma.

Malhauradament l’experiència que tenim amb un altre equipament de la zona, com el nou Pun d’Atenció Continuada i Centre de Salut de Son Rul·lan, duu anys de retard, amb el perjudici que per a la sanitat pública que aquesta situació comporta. Desitgem que aquest precedent no es repeteixi amb el Centre Cultural.

En les dues fotografies el solar destinat per al nou PAC de Son Rul·lan, i l’edifici que ha de ser rehabilitat com Centre Cultural, al Carrer Cala Figuera, en el mateix barri.