Es demana arreglar la voravia del Carrer Marratxí i construir un pont per a vianants al torrent Gros
03/12/2006

En el barri de Son Gibert


El Col·lectiu Embat i l’Associació de Veïns de Son Gibert denuncien la situació que reflecteix la primera fotografia del Carrer Marratxí, al barri de Son Gibert, mancat de voreres amb rajola en el costat que dóna al torrent Gros, en una zona de titularitat municipal que té alineació arbòries i que, en aquests moments, és utilitzat com lloc per a excrements d'animals domèstics.

Per part d’ambdues entitats es sol·licita a l'Ajuntament de Palma que posin rajoles i que, en la part més pròxima al torrent, per compte propi o en col·laboració amb altres Administracions que tinguin competències sobre el torrent, s'instal·li un mur o tanca, que procuri la seguretat que ara no té aquest zona.

Per altre existeix un trànsit de vianants, cada vegada més nombrosos, que van i venen de Palma (barri de Son Gibert i els Rafals), a Marratxí, i que es veuen obligats a travessar el jaç del torrent Gros per anar i venir d'una zona a una altra, tal i com es pot observar en la segona fotografia -del pas d’una família amb nens petits-, essent necessari -almenys- un pont per als vianants cap al terme municipal de Marratxí.

Aquesta iniciativa ha estat recollida al Diario de Mallorca, secció Diario de Palma, del data 3 de desembre del 2006, per la periodista Silvia Velert.