La nova Llei de Capitalitat de Palma trenca l'edifici institucional de la Comunitat Autònoma
05/12/2006

Elimina controls urbanístic i afavoreix la corrupció


L'aprovació de la Llei de Capitalitat de Palma pel Parlament de les Illes Balears, l'entrada de la qual en vigor està prevista per al 31 de desembre del 2006, trenca l'edifici institucional de la Comunitat Autònoma, al suprimir els controls en matèria d'urbanisme que tots els ajuntaments (també el de Palma), tenen pels Consells Insulars. Una decisió de semblant calat, al que s' afegix un tractament incorrecte en matèria de finançament, impliquen l'inici d'un camí, realitzat des de la falta de consens, d'imprevisibles conseqüències, sobretot tenint en compte els últims i lamentables episodis de corrupció urbanística en l'àmbit municipal.

Des del Col·lectiu Embat defensem amb nitidesa una visió global de tota la Illa de Mallorca en àmbits tan sensibles com l'ordenació del territori o l'urbanisme, pel que considerem imprescindible plantejar els recursos necessaris que impedeixin la fragmentació d'aquest espai i dels controls previstos en l'actualitat.

En aquest sentit vam valorar positivament en clar pronunciament de la portaveu parlamentària i Secretària General dels Socialistes de Mallorca, Francina Armengol, juntament amb la candidata socialista a l'Ajuntament de Palma, Aina Calvo, en el sentit de pronunciar-se contra determinats elements de la Llei de Capitalitat, defensada en solitari pel partit popular i, en concret , pel seu conseller d'Interior, José Maria Rodríguez. Recollim, pel seu interès, la roda de premsa dels càrrecs socialistes, publicada en el Diario de Mallorca pel periodista Josep Capó, amb fotografia de Miquel Àngel Borràs.

Ens congratulem que pel PSIB (i pel PSM i EU-Els Verds) s'hagi posat punt final a un seguidisme en l'Ajuntament de Palma on van aprovar, juntament amb el PP, una proposta profundament contradictòria amb el que havien estat anys de línia política en matèria d'urbanisme i ordenació del territori.


Transcripció de l’article de Josep Capó, al Diario de Mallorca:


“La portavoz del PSIB-PSOE en el Parlament, Francina Armengol, y la candidata socialista al ayuntamiento de Palma, Aina Calvo, rechazaron ayer que Cort asuma las competencias exclusivas en materia de urbanismo, tal como prevé el título segundo del proyecto de Ley de Capitalidad, que el Partido Popular prevé aprobar en el pleno de la Cámara autonómica del próximo día 12.

Armengol recordó que su grupo parlamentario ya había presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de ley rechazada por el PP, y lamentó que no haya sido posible el consenso, pese a la promesa realizada en este sentido por José María Rodríguez, secretario general de los populares.

Explicó que entre las causas que suscitan la oposición de su grupo a la iniciativa legislativa del Govern se encuentra el hecho de que dicho proyecto otorgue competencias exclusivas al ayuntamiento de Palma sin necesidad de pasar por el "filtro" del Consell de Mallorca.

Defendió la importancia de la supervisión del planeamiento por parte de la institución supramunicipal, citando al caso Andratx, ya que fueron precisamente los técnicos del Consell los que primero detectaron la existencia de irregularidades precisamente en los informes técnicos emitidos por este ayuntamiento.

Por su parte, la candidata socialista a la alcaldía de Palma, Aina Calvo, también criticó el proyecto del Govern por considerar que no establece los mecanismos de financiación adecuados para la ciudad. En este sentido, cuestionó que no se tenga en cuenta la compensación "histórica" de los gastos que ha soportado la ciudad por ser capital del archipiélago, ni se constituya lo que denominó un "fondo de capitalidad", ni se cree la comisión mixta entre el Govern y el Ayuntamiento para calcular anualmente las necesidades de financiación de la ciudad.

Para Calvo, el compromiso de entregar 30 millones al Ayuntamiento por parte del Govern se limitará a una "iniciativa puntual sin garantías de continuidad".

También puso de manifiesto que el proyecto de ley "difumina" las competencias municipales y resta "agilidad y autonomía en la gestión, además de burocratizarla".

¿El proyecto favorece las torres de Grande?

Francina Armengol ligó la ley autonómica del deporte, que posibilitará la financiación de los clubes deportivos de forma indirecta, con la supresión que hace la Ley de Capitalidad de los "filtros" del Consell en materia urbanística. De esta forma, con la combinación de dos normativas, "se favorecerá enormemente" el desarrollo de un proyecto como el presentado por el presidente del Mallorca, Vicenç Grande, que, además, podría ser aprobado en solitario por el ayuntamiento de Palma sin necesitar para nada al Consell de Mallorca. El proyecto de Ley de Capitalidad, prevé la creación de una subcomisión de Urbanismo para Palma integrada a partes iguales por el Consell y por el Ayuntamiento. Estaría presidida por el conseller responsable de la Comisión Insular de Urbanismo. Sus informes serían preceptivos, aunque no vinculantes. Las aprobaciones definitivas del planeamiento y de su modificación corresponderían al pleno del Ayuntamiento en lugar de al Consell.”