Prolongació del Carrer Verge de Montserrat i nou IES a Son Fuster Nou
18/12/2006

Reunió del Consell Territorial del Districte Municipal de Llevant


A pesar que no es va poder celebrar de manera formal el Consell Territorial del Districte Municipal de Llevant, per falta de quòrum, sí que, a preguntes del Col·lectiu Embat, es va poder aconseguir alguna informació sobre assumptes que havien estat objecte de la nostra atenció en els últims mesos.

Així, pel Tinent de Batle d'Urbanisme, Rodrigo de Santos, es va assenyalar la previsió municipal d'executar les obres de prolongació del carrer Mare de Déu de Montserrat, pel promotor de la urbanització de Son Güells, abans de la finalització d'aquesta urbanització, atenent la petició dels veïns i de l'Institut Municipal d'Esports, per a donar un millor accés al Poliesportiu Germans Escales (veure primera fotografia).

També, a preguntes del Col·lectiu Embat i de l'Associació de Veïns de Rafal Vell, es va informar que no hi ha previsions ni a curt ni a mitjà termini de construir un Institut d'Ensenyament de Segundària (IES) públic a Son Güells, atès que la urbanització que ara s'executa no ho contempla i, per a la resta de la finca (on si hi ha previst un percentatge de terreny per a equipaments docents), han de passar encara anys perquè es urbanitzi. En canvi, sembla que per la Conselleria d'Educació s'està estudiant la possibilitat de construir un IES a Son Fuster Nou, en el solar amb qualificació de docent, entre els carrer Gabriel Alzamora, Can Foradí i Josep Roig, al fons de la segona fotografia.

D'altra banda aquest Consell Territorial va demostrar el molt poc interès del Govern Municipal per la seva incentivació i motivació, atès que tot just si van assistir representants de onze entitats de les més de trenta que són membres, la informació transmesa va ser escassa, i els únics punt de debat a iniciativa de la nostra entitat.

Per al mes de gener s'ha anunciat la celebració d'un Consell Territorial de Districte extraordinari, a fi d'aprovar el seu reglament de funcionament, sobre la proposta del qual el Col·lectiu Embat va proposar en el mes d'octubre passat vint-i-quatre esmenes. Per la informació que disposem, la majoria de l'aportacions de la nostra entitat -i d' unes altres que van coincidir amb la nostra-, seran rebutjades, pel que es confirmarà uns consells de districtes merament testimonials, sense cap voluntat de fer efectiva la participació ciutadana en els assumptes municipals.