Balanç i perspectives d’Any Nou
01/01/2007

Convocada l’Assemblea ordinària del Col·lectiu Embat pel 16 de gener del 2007


Per la pau a Euskadi, per una nova direcció a ca nostra

El inici de l’any nou, en una tradició que potser comencen enguany, és un bon moment per fer un somer balanç dels darrers mesos alhora que plantejar les possibles expectatives per al nou temps que ara s’obren. I, o fem, impactats pel atemptat terrorista d’ETA contra un aparcament de l’Aeroport de Madrid Barajas que pot haver provocat la mort de dos persones.

Aquesta acció ha implicat la paralització d’un necessari procés de pau, després d’anys de cruenta campanya terrorista, destrucció i misèria moral, un procés pel qual s’havia compromès el Govern presidit per José Luis Rodríguez Zapatero.

L’actual situació, d’un perillós impàs, ha fet més evident si cal l’aflorament dels sector més ultradretans (tan polítics com mediàtics), que sota el paraigües de determinades associacions com l’AVT i amb l’assistència de dirigents del partit popular, clamem a places i carrers exigint la dimissió del President Zapatero, qualificant-lo d’assassí. És difícil una situació més clara que deixi palès, davant tothom, els vertaders interessos d’aquests sectors: davant un atemptat terrorista d’ETA, la responsabilitat del qual és única i exclusivament d’aquesta organització, carreguen contra el Govern legítimament constituït i amb un mandat del Congrés dels Diputats, quan es més necessari que mai la unitat dels demòcrates i la fortalesa de les Institucions i, a més, ho volen fer atribuir-se de manera excloent l’idea d’Espanya, recreant inventades conspiracions amb una voluntat de sembrar l’odi, la divisió i la tensió social.

Arreu de l’Estat aquest sorgiment a la llum pública de l’extrema dreta, de forma creixement agressiva, ens ha de fer reflexionar sobre com, de forma democràtica, però decidida, hem de reivindicar públicament els valors de la tolerància, del respecte al diferent, del lliure intercanvi d’opinions i del consens que varen possibilitar la Transició. I, probablement, ho haurem de fer de forma molt més activa que fins ara, a la vista del grau de mobilització que s’està evidenciant pels sectors que, fa pocs dies, davant la Delegació del Govern a Palma, atacaven als Fiscals (i al Govern) per que s’havien atrevit a actuar decididament contra la descarada corrupció urbanística a Andratx.

Ens troben, a més, amb una voluntat de pervertir la realitat, de prostituir els valors socials que sustenten una societat civil sana. Per segon que tipus de sectors socials es que escometre’n delictes, roben, destrueixen el territori, menyspreen la cultura i la llengua pròpies i hipotequen el futur, son els veritables “salvadors de la patria”, la resta son uns ressentits, radicals o simplement traïdors. Davant aquesta situació, torna a ser ben necessari una defensa ferma, sense vacil·lacions, de la democràcia. Un compromís que seguirà essent senya d’identitat del Col·lectiu Embat.

Una defensa de la democràcia i una aposta clara per la pau a Euskadi. Creiem que malgrat totes les dificultats, es obligació dels poders de l’Estat esgotar totes les possibilitat per encetar de nou el procés de pau per que no es vessi de nou la sang, per que les distintes ideologies es puguin expressar democràticament i amb respecte. Aquesta es, sense cap dubta, la gran assignatura pendent de l’Espanya d’avui i sobre la que cal superar als sectors més extrems, d’una part i d’altre, que es retroalimenten i comparteixen els mateixos interessos de fer inviable la pau. Des del Col·lectiu Embat pensen que el Govern de l’Estat, amb plena legitimitat, ha de ser més valent en explorar totes les possibilitats de superar tant d’anys de terror i convulsió. El futur, la història, sabrà valorar com cal els esforços i sacrificis d’avui, el primer dels quals els de les víctimes, moltes d’elles, com el jove Eduardo Madina, donen una clara lliçó d’honestedat, de sentit cívic, de no fer joc a ETA ni d’utilitzar la seva condició de víctima per fer partidisme o sectarisme. Que diferència a altres!.

Ha acabat un any amb importants avanços en matèria d’aprofundiment de l’autogovern (nou Estatut català i d’altres comunitats com la nostra, la de les Illes Balears), de nous drets socials i cívics, parts dels quals estan recorreguts, en una reacció més dels sectors dretans, progressivament radicalitzats dels que parlaven abans.

A ca nostra, en canvi, el balanç no pot ser de cap manera positiu. Els atacs sistemàtics al territori, a la cultura i la llengua pròpies, l’extensió cada vegada més generalitzada de la corrupció en les més diverses Institucions, el buidament dels fonaments participatius de la democràcia, l’extensió de la mentida i de la manipulació, son elements que identifiquen lamentablement la situació present dominada, en gran mesura, per governs del partit popular. Davant aquesta situació l’oposició ha estat molt desigual i, en alguns casos, desapareguda o amb clares connexions amb xarxes clientelars com la socialista a l’Ajuntament de Palma que denunciava, amb l’honestedat que les caracteritza, Joan March a la tardor de l’any 2003. Des de llavors a ençà, ha empitjorat encara més aquesta situació evidenciant els aspectes més perversos de la dependència econòmica de determinades persones a la política, així com la necessitat d’aprofundir en processos de renovació i d’obertura a la societat, com les practicades a Franca, amb la celebració de les eleccions primàries per a la designació de la candidata socialista a la Presidència de la República.

La situació exigeix, per a les Illes Balears, per Mallorca, per Palma, una nova direcció, un canvi. A hores d’ara es comença a percebre amb valoracions diferenciades. Hi ha opcions noves, com la d’Aina Calvo per part del PSIB-PSOE com a candidata a la Batlia de Palma, que poden representar una imprescindible renovació socialista a l’Ajuntament, després d’anys de progressius endogamisme i pèrdua d’influència social. A les properes setmanes es podrà comprovar si es materialitza (o no) aquesta renovació, en persones, programes i actituds. En el camp d’esquerra i el nacionalisme ens preocupa la situació del PSM i és una incògnita el “BLOC” que podria haver estat una formula de sumar i que, finalment, no ha integrat ni a l’Entesa ni a ERC. A pobles, pel que fa també a l’esquerra, la situació és diversa però prima la continuïtat, no sempre per a bé. Calvià, Marratxí, Manacor, Inca..., els municipis d’una major població mostraran amb els resultats electorals fins quin punt s’haurà encertat en persones i missatges.

Acaba el 2006 amb una major orientació del Col·lectiu Embat cap l’àmbit territorial més proper, els barris del Nordest de Palma, amb una problemàtica comuna de fort creixement urbanístic i poblacional i manca d’infraestructures i equipaments. Han estat nombroses les iniciatives desenvolupades dels que s’ha anat informant a través d’aquesta web i dels mitjans de comunicació. Hem procurat donar contingut al compromís cívic de la nostra entitat, moltes vegades sense massa ressò a l’Ajuntament de Palma (i altres Institucions).

També s’ha actualitat el funcionament intern de l’associació, amb l’ampliació de la Directiva que passa a estar formada per cinc membres: Carlos Aguilar com a President, Begoña Sánchez com a Vice-presidenta, Maria Lluïsa Obrador com a Secretaria, Isabel Romero com a Tresorera, i Laura Aguilar com a Vocal-representant de Joves d’Embat. A més, s’ha modificat en profunditat els Estatuts del Col·lectiu ampliant els seus fins socials i incorporant les novetats legislatives en matèria associativa -en aquests moments en tràmit d’inscripció al Registre d’Associacions-. Igualment s’ha seguit amb les activitats tradicionals d’excursionisme i d’altres que, als propers dies, seran objecte d’anàlisi amb ocasió de la celebració de l’Assemblea anual ordinària del Col·lectiu, publicant-se a la Memòria d’Activitats de l’any 2006 de la que, dins el compromís de transparència que fixen els nostres Estatuts, s’informarà en aquesta web.

Deixant un any de creixent activitat i entrem en un altre especialment decisiu. Tat de bo que sigui per a bé tant a ca nostra, amb un canvi de direcció, com arreu amb un avanç cap un mon més just i en pau, més compromès en la defensa del medi ambient.

Carlos Aguilar
President del Col·lectiu Embat

______________________________________________________

Convocatòria de l’Assemblea ordinària del Col·lectiu Embat pel 16 de gener del 2007

D’acord amb els vigents Estatuts de l’associació, aprovats a l’Assemblea extraordinària del 30 de novembre del 2006, i inscrits al Registre d’Associacions de les Illes Balears el 22 de desembre del 2006, la Directiva convoca Assemblea ordinària del Col·lectiu Embat pel dimarts 16 de gener del 2007, a les 16:30 hores en primera convocatòria i a les 17:00 hores en segona convocatòria.

L’Assemblea, que es celebrarà a la seu de l’associació al Carrer de l’Hostal de la Creu núm. 6, baixos, B, de Palma, tindrà el següent Ordre del Dia:

1er. Aprovació de l’acta de l’Assemblea extraordinària del 30 de novembre del 2006.
2n. Aprovació dels balanç, estat de comptes, memòria d’activitats i de gestió, corresponents a l’any 2006.
3r. Aprovació del programa de treball i dels pressupost anual d’ingressos i despeses per l’any 2007.
4t. Elecció de la Directiva del Col·lectiu pel mandat 2007-2010.
5è. Torn obert de paraules.

Les candidatures per a la Directiva del Col·lectiu Embat hauran de complir les previsions assenyalades als Estatuts de l’associació: ésser completes, integrar al menys els càrrecs de President/a i Secretàri/a, incloure al menys un 40% de dones, no superar el màxim de nou membres (amb la possibilitat de tenir Tresorer/a i Vocals), adjuntar les seves propostes de treball i pressupostos que plantegin dur endavant, i presentar-les davant l’actual Directiva fins les 16:30 hores del 9 de gener del 2007. De les candidatures i de les seves propostes, presentades a termini, es donaran compte a través d’aquesta web l’esmentat dia 9.Carlos Aguilar
President del Col·lectiu Embat
01 de gener del 2007


Les primera fotografia, d’en Carlos Aguilar, està realitzada el 31.12.2006 per Na Laura Aguilar. La segona fotografia recull la manifestació celebrada el 02.01.2005 a Barcelona, convocada per la “Asociación de Víctimas del Terrorismo” amb clares simbologies fascistes. La foto és d’EFE.