Es sol·licita repintar el pas de zebra del Camí Salard i llevar clots del Carrer Son Fuster Nou
20/01/2008

Desperfectes a Rafal Nou i a Son Fuster Nou i Ses Palmeres


La nostra associació segueix fent seguiment dels assumptes pendents en quan l’estat d’infraestructures dels barris del Nord-est de Palma. En aquesta ocasió hem sol·licitat el repintat del pas de zebra en el Camí Salard, que connecta els barris de Rafal Nou i Son Gibert. Com mostra la fotografia en la part central d’aquest Carrer ha pràcticament esborrat les marques vials, amb la qual cosa implica un risc per als vianants. També es necessari incrementar l’enllumenat públic en aquest punt, per augmentar la seva seguretat a les nits.

L’altre punt sobre el que el Col·lectiu Embat ha demanat es la pavimentació del Carrer Son Fuster Nou en la que es pot veure diversos clots (segona fotografia). En aquest cas es tracta d’una zona encara no rebuda per l’Ajuntament de Palma, malgrat que la urbanització de Ses Palmeres va estar acabada a l’estiu del 1995, i haver estat rebuda la primera fase de la mateixa (des del Carrer Aragó fins la meitat del Carrer Victòria Peña). Urgeix, en conseqüència, resoldre la prompta recepció d’aquesta urbanització, garantit un correcte manteniment municipal dels vials, zona verda (del Carrer Son Fuster Nou), de les alineacions arbòries i de l’enllumenat públic.