25 Anys del PSIB
25/01/2008

Exposició de cartells i fotografies de la recent història del Partit Socialista a les Illes Balears


Dia 14 de gener passat, en un petit acte en el centre Cultural Flassaders es va fer una mirada històrica als darrers vint-i-cinc anys del PSIB amb un recull de material –cartells, fotografies, etc...-. En la primera fotografia en Cosme Bonet assenyala un cartell de les Joventuts Socialistes sota el lema “Imagina Palma”, fet a Dalt Murada de Ciutat, com una crida al jovent per reinventar el futur de Palma.

A la segona una fotografia de grup amb antics secretaris generals de la FSB (Federació Socialista Balear, nom històric de l’estructura del PSOE a les Illes Balears fins que, als principis de la dècada del 1990, va passar a denominar-se Partit dels Socialistes de les Illes Balears PSIB-PSOE), i del PSIB, a més d’altres dirigents. D’esquerra a dreta: Emilio Alonso, Joan March, Francesc Triay, Aina Calvo, Francesc Antich, Cosme Bonet i Antoni Garcias i Xavier Ramis.