El català, llengua oficial de la Unió Europea
05/04/2004

Reivindicació davant la nova Constitució Europea


El català és la 7a llengua més parlada a Europa, per davant d'altres llengües com el grec, el portuguès, el suec, el danès, o el finès.

Respecte als nous països que s'incorporaran a la Unió Europea al mes de maig, el català està per davant de l'hongarès, el txec, el búlgar, l'eslovac, el lituà, el letó, l'eslovè, l'estonià i el maltès.

Així que a la nova Europa hi haurà un total de 22 llengües oficials. En canvi, si el català fos llengua oficial, seria la 9a llengua més parlada, d'un total de 23.

És paradoxal que hi hagi 14 llengües que són menys parlades que el català que siguin oficials, i en canvi, que el català es consideri una llengua minoritària .

Aquestes dades ens fan arribar a la conclusió que el català no és pas una llengua minoritària sinó una llengua minoritzada .

Demogràficament, els territoris de parla catalana tenen en total una població de 10.800.000 habitants.

Per tot això, el Col·lectiu Embat dóna suport a les iniciatives tendes a aconseguir que la llengua catalana, pròpia de Mallorca juntament d’altres territoris, esdevengui en llengua oficial reconescuda a la Constitució Europea, que s’ha d’acordar a la conferència de Bruxel·les al mes de juny.

Pàgina web : http://catalaeuropa.alresoft.com/