El soterrament de les vies del tren Palma-Sa Pobla ha d’arribar fins el Torrent Gros
01/06/2004

Construcció e l’Estació intermodal de Palma i nou Parc de les Estacions


L’Ajuntament de Palma ha posat a informació pública el projecte de construcció e l’Estació intermodal de Palma i remodelació del Parc de les Estacions. Així mateix contempla el soterrament de la línia fèrrea Palma-Sa Pobla des del quilòmetre zero fins la Via de Cintura.

Pel Col·lectiu Embat aquest soterrament hauria d’arribar fins el Torrent Gros, amb el límit del municipi de Marratxí, per a evitar la separació dels barris d’aquesta part del municipi i els problemes de comunicació entre ells.

Alternativament s’ha de contemplar un pas a distint nivell al Camí d’en Mallol.

En aquest sentit el Col·lectiu Embat presentarà una al·legació dins el termini establert.