Article d'Albert Aixalà i Fernando Domíguez, en EL PAIS
08/12/2006

La idea d'Espanya com Nació de nacions


En el debat actual sobre l' estructura de l'Estat espanyol , des del Col·lectiu Embat recollim l'aportació d'Albert Aixalà i Blanch i de Fernando Domíguez García, publicat en el diari EL PAIS, amb les idees dels quals en gran part coincideix la nostra entitat. En l'enllaç a documents es pot veure/baixar el citat document.

Pàgina web : http://www.elpais.com
La idea de España como Nación de naciones