El nou model de participació ciutadana de l’Ajuntament de Palma fracassa
26/03/2007

Per segona vegada el Consell Territorial del Districte de Llevant no es pot celebrar


Des de la seva constitució l’any passat, en aplicació dels nous reglaments de participació ciutadana i dels districtes de Palma, s’està fent (malauradament) realitat el diagnòstic que des del Col·lectiu Embat varen fer el 18 de maig del 2004, quan qualificàrem la proposta (el nou model de participació ciutadana que l’equip de govern de l’Ajuntament de Palma impulsava com a conseqüència de la nova llei “de grans ciutats”), de limitada i centralista.

Ara, a més, demostra que no s’ha tingut en compte la realitat dels barris de Ciutat i allunya la participació efectiva i real dels ciutadans i de les seves entitats. La prova més palpable és el fracàs dels nous consells territorials dels districtes. Per dues vegades (les reunions del 18 de desembre del 2006 i la del 26 de març del 2007), el de Llevant, on s’integra el Col·lectiu Embat en funció del domicili social, no s’ha pogut celebrar per falta de quòrum.

És clar que la manca d’interès dels assumptes que es duem a debat en aquests consells, les dificultades posades per presentar propostes, i el nombre elevat d’entitats més o manco fictícies que han estat incloses en aquests consells (més per afinitat política amb el partit popular que per una veritable feina social, inclòs empreses concessionàries de l’ajuntament com Omnium Cultural), així com una delimitació de districtes sense sentit (el de Llevant arriba fes des de Sant Jordi a Mare de Déu de Lluc i les avingudes), ha implicat els resultats que s’estan veient. Uns consells sense més interès.

Des del Col·lectiu Embat esperem (i defensarem) que un nou govern municipal, més sensible amb una veritable participació ciutadana, emprengui una reforma en profunditat d’aquest model. Mentre tant seguint utilitzant els caus existents. En aquest sentit varen sol·licitar, una vegada més, informació sobre la data en la qual s’iniciaren les obres de retranqueix del carrer Aragó, entre Can Foradí i Can Roses, prèvia expropiació per l’Ajuntament dels terrenys. Encara, després de mesos de demanar-ho, no hem aconseguit una informació precisa sobre aquesta qüestió.

També vàrem demanar aclariments sobre varis equipaments que s’estan plantejant en la zona Nord-est de Palma, i sobre les que informarem als propers dies en aquesta web.