L’Ajuntament de Palma dilapida els equipaments pel barris
02/04/2007

Repartiment de solars municipals entre entitats privades


En el àmbit més propers a la seu social de la nostra associació, en casi totes les ocasions sense informació prèvia a les entitats ciutadanes afectades, l’equip de govern de l’Ajuntament de Palma va dilapidant els solars de titulitaritat municipal que haurien d’estar destinats per a equipaments socio-culturals pels barris, en aplicació del vigent PGOU, i s’estan donant a entitats privades.

Aquest és el cas de l’únic solar per equipament cultural de Son Forteza Nord, al Carrer Pintor Zuloaga (veure la primera imatge) que, a través d’una entrevista al President de la Casa de Menorca (publicada al Diario de Mallorca del 11 de febrer del 2007), varen tenir el primer coneixem que l’Ajuntament es plantejava cedir-ho a aquesta entitat privada per la seva seu social.

Cal destacar que Son Forteza Nord està tancada per la Via de Cintura, el Carrer Aragó, en Torrent de Barbarà i la línia fèrria Palma-Sa Pobla i que, el Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament de Palma es varen negar a soterrar de forma paral·lela al nou metre, per obrir cap a ponent un espai lliure al barri.

Una altre operació semblant es planteja per l’Ajuntament de Palma al barri de Mare de Déu de Lluc/Son Rul·lan, cedint a la Casa regional de Castella i Lleó un espai qualificat de socio-cultural al Carrer Cala Figuera, devora del PAC de Son Rul·lan que s’està construint (veure la segona imatge).

Quan cada vegada és més evident la manca d’equipaments públics pels barris, ens trobant que l’actual majoria del PP que governa l’Ajuntament de Palma cedeix, per a ús privatiu, solars municipals que haurien de ésser utilitzats per construir centres culturals, casals de barri, biblioteques municipals, oberts a tots els ciutadans.

Des del Col·lectiu Embat rebutgem aquesta política de pèrdua d’equipaments públics, que aprofundeix en altres iniciatives de l’equip de govern de Palma, com la cessió a l’Església catòlica solars municipals per a equipaments.