Un Institut de Formació Professional a esquenes del barri de Son Fuster Nou i Ses Palmeres
10/04/2007

No s’ha tingut en compte les necessitats d’educació primària i secundària


Com ja es habitual en el model de participació ciutadana de l’Ajuntament de Palma governat pel PP, els veïns es vàrem assabentar de la voluntat municipal de cedir per a un Institut de Formació Professional un solar qualificat de docent, al carrers Gabriel Alzamora, Can Foradí i Josep Roig, del barri de Son Fuster Nou, per la premsa, en concret per un article publicat pel Diario de Mallorca el 11 de febrer del 2007.

Sense menysprear la necessitat d’un equipament d’aquest tipus a Mallorca, sorprèn que no s’hagi tingut en consideració les necessitats de noves places escolars d’educació primària i secundària obligatòria en aquesta zona de Palma, amb un fort creixement de població, sobre tot de parelles joves, tenint en compte, a més, l’envelliment i les limitacions de les escoles públiques de Son Cladera, Es Vivero, o Mare de Déu de Lluc.

Son aquestes les qüestions que varem plantejar pel Col·lectiu Embat i per l’Associació de Veïns de Son Fuster Nou i Ses Palmeres, a la frustrada reunió del Consell Territorial del Districte Municipal de Llevant del 26 de març del 2006 que, finalment (i ja per segona vegada), no es va poder constituir per manca de quòrum.

Desitgem que, abans que la cessió es faci efectiva, es pugui donar a les entitats veïnals informació precisa sobre les necessitats educatives en aquesta zona de Palma en els trams obligatoris d’ensenyament , tant a curt com a mig termini, en aplicació del vigent PGOU, que ha de tenir prioritat en quan noves escoles públiques, properes al lloc de residència dels alumnes.

A la primera imatge, el plànol del solar que es pretén destinar per al nou Institut especialitzat de Formació Professional a Son Fuster Nou. En la segona una fotografia de l'esmentat annexe al Parc Pedro Poveda del Carrer Gabriel Alzamora.