100 dies de Batlia d’Aina Calvo
24/09/2007

A l’expectativa


El 16 de juny del 2007 Aina Calvo va ser elegida Batlessa de Palma després de setze anys de governs municipals del Partit Popular. Aquest esdeveniment va obrir una important il·lusió en importants sectors ciutadans que, com el Col·lectiu Embat, venien des de feia anys defensant la necessitat d’un canvi de polítiques a la ciutat de Palma.

Després del primers cents dies del nou govern municipal la situació es pot definir com a l’expectativa. L’aterratge encara molt recent i la manca de la suficient perspectiva fa encara prematur un anàlisi acurat. No obstant, es comença ha percebre matisos segon de l’àrea que es tracti.

Així, en participació ciutadana dóna la sensació que ens troben amb dos línies diferenciades. La de Benestar Social i Participació Ciutadana que assumeix el Bloc, que aposta per “cinquanta consells de barris”; i la de Funció Pública i Descentralització Territorial (del PSIB-PSOE), que opta per mantenir el actuals cincs districtes municipals, malgrat que el seu programa electoral apostava per canviar el seu nombre i delimitació territorial. En Educació es llancen missatges contradictoris en una tema tan sensible per l’economia dels pares com es la gratuïtat dels llibres de text i, en Neteja, encara no s’ha baixat dels titulars a fer efectius.

Millor valoració poden donar a l’Àrea de Mobilitat, de per sí complexa, amb un seguit d’actuacions que demostren capacitat de gestió i d’iniciativa. Probablement una de les causes sigui l’encert del nomenament de Francisco Donate com a Director General de Mobilitat, persona especialment apreciada pel Col·lectiu Embat.

Des d’una perspectiva més general s’han adoptat mesures valentes com el compromís de remodelar el Carrer Jacint Verdaguer, fent una veritable zona verda. També complint el compromís electoral d’aturar la façana marítima, però encara està per definir els trets que han d’identificar aquesta nova etapa.

A l’àmbit més proper, les 24 propostes del Col·lectiu Embat i de l’Associació de Veïns de Son Fuster Nou i Les Palmeres, que varen presentar als distints partits polítics que es presentaren a les eleccions municipals de Palma el passat 27 de maig, encara estan sobre la taula dels actuals governants. Tant de bo que als propers mesos poden veure avanços significatius.