Per una Conferència de Pau per Euskadi
01/10/2001

L'objetiu d'elkarri és treballar per transformar la situació de conflicte i violència a Euskadi en una situació de diàlogeg i acord. Transformar-ho, en definitiva, de manera positiva i no violenta.


Per qué?

Per que es necesari reaccionar i per que deurem crear oportunitats constructives. Promoure una Conferència de Pau significa donar una oportunitat a la pau. Si no reaccionem i si no creem oportunitats que el facin possible, la pau serà un objectiu difícilment assolible. A Euskadi com a altres indrets del mon, una Conferència de Pau és una oportunitat de començar a canviar les coses en positiu i entre tots.

Qué objetius te?

•Aconseguir un important avanç en el procés cap la pau i la normalització política: afavorir un clima constructiu i de cooperació, i intentar assolir un consens sobre principis i procedimients compartits pel procés de pau.

•Donar un fort impuls social a la conquesta de la pau i a la solució dels problemes de convivència política pendents de solució: movilitzar l’esperança social i lograr la confluència de esforços de la societat civil.

Aquesta inicitiava, com d’altres d’elkarri, te el recolçament a Mallorca del Col·lectiu Embat, pel que representa d’esforç per aconseguir la pau a Euskadi.

Pàgina web : http://www.elkarri.org/
Correu electrònic : gipuzkoa@elkarri.org
[ Mostrar documento ]