Es funda el Col·lectiu Embat.
16/01/2002

El Col·lectiu Embat es constitueix per donar una major continuitat i eficacia a la feina desenvolupada als darrers mesos en aquest lloc d'internet.


Des de que el 14 de juny del 2001 es va crear el lloc d'internet www.embat.net s'ha anant fent feina per anar construint una web que pugui recollir els endeveniments, preocupacions, notícies i interessos de família, amics i companys que han volgut aportat qualque cosa.

Com a resultat d'aquesta experiència ens ha parescut interesant donar-li una major eficàcia i continuitat a través de la fundació d'una associació.

El Col·lectiu Embat és una associació sense ànim de lucre i d’interès general, fundada a Mallorca dia 16 de gener del 2002, per la realització de tots tipus d’activitats culturals, recreatives, esportives i de lleure; per la publicació, a través de qualsevol mitjà, de la revista anomenada “embat”; per gestionar i donar continguts al lloc de Internet embat.com i altres vinculats; per la defensa de la cohesió social, els valors cívics i comunitaris en el marc d’una democràcia plena i participativa, el desenvolupament sostenible i el medi ambient, així com l’impuls de la llengua catalana, la cultura i la identitat pròpies de Mallorca, vinculada a les Comunitats de parla catalana i en el marc d’una Europa federal i progressista; i per realitzar quantes activitats lícites estiguin relacionades amb les finalitats abans descrites i recollides als Estatuts del Col·lectiu Embat.

Pàgina web : http://www.embat.com
Correu electrònic : embat@embat.com
[ Mostrar documento ]