Rafal-Viver, Son Fuster Nou, i el Col·lectiu Embat, volem la reconsideració dels actuals districtes
01/10/2007

Demanen un Districte i una Oficina d’Atenció al Ciutadà per al Nord-est de Palma


Les associacions de veïns dels barris del Rafal-Vivero i de Son Fuster Nou i Les Palmeres, així com el Col·lectiu Embat, davant les recents declaracions a diversos mitjans de comunicació per responsables municipals de Participació Ciutadana, i de Descentralització Municipal, anunciant la creació de cinquanta nous “consells de barri”, i el manteniment de l’actual nombre i estructura dels districtes municipals, han decidit dirigir-se a l’Ajuntament de Palma per que, de conformitat als compromisos electorals, l’equip de govern municipal encari la necessària i profunda modificació dels reglaments de participació ciutadana i del de districtes de Palma, escoltant prèviament a les entitats ciutadanes, constatant quals son les veritables necessitats dels veïns, així com la vies de millora de la participació ciutadana a Palma, sota el principi del màxim consens.

En aquest sentit considerem necessària un línia comuna, pel que fa a la participació ciutadana, de les actuacions desenvolupades per la regidories de Benestar Social i Participació Ciutadana, així com la de Funció Pública i Descentralització Territorial que, malgrat tenir responsables de dues forces polítiques diferents, han de desenvolupar el mateix model participatiu a Ciutat.

Sobre la proposta de creació dels consells de barri, s’ha de definir quines competències i recursos podrien tenir que, a més, no generés duplicitats amb plataformes i mecanismes de coordinació ja existents entre diverses entitats en bastants barris. També quins tipus de coordinació tindrien amb els Districtes Municipals.

Per altre part les entitats i associacions abans assenyalades volem la reconsideració de la divisió actual dels districtes donat que no s’ajusten a uns límits raonables (el de Llevant, per exemple, compren un ampli territori des de Sant Jordi, Mare de Déu de Lluc, Son Cladera, fins Pere Garau o Marqués de Fontsanta, amb més de cent-cinquanta mil habitants), amb un seu a Son Ferriol, lluny dels nuclis més poblats del Districte), que el fa inviables i, a més, va implicar un retrocés sobre la delimitació anterior de vuit districtes.

Una reconsideració que s’entén lògica atenent al posiciosament contrari a l’actual delimitació i nombre dels districtes municipales que els partits PSIB, PSM i EU/Els Verds varen manifestar a l’anterior mandat. Reconsideració també reflectida al programa electoral socialista presentat per les eleccions municipals el passat 27 de maig que, textualment, assenyalava:

“Reconsiderarem la divisió actual de les àrees i els districtes, ara basada en criteris administratius i desproporcionada pel que en fa a superfícies i població.”

En concret, les tres associacions proposen la creació d’uns districtes municipals molts mes propers als barris i als ciutadans que, pel que fa al Nord-est de Palma, entenem hauria de possibilitar la creació d’un Districte de la Carretera d’Inca (veure plànol), amb els barris de Son Forteza Nord, Son Fuster Nous i Les Palmeres, Son Cladera, Can Roses, Son Fuster, Cas Capellá, Mare de Déu de Lluc, Son Rul·lan, El Viver, Son Gibert, Son Güells, Rafal Nou, Rafal, i Rafal Vell, delimitat per la Via de Cintura (MA 20), autopista central (d’Inca), Torrent Gros i carretera de Manacor, a més de 40.000 persones.

A més, considerem fonamental donar un autèntic contingut competencial, de recursos humans i materials, als districtes municipals per que efectivament puguin contribuir a una més eficient i més propera gestió municipal, amb una autèntica participació ciutadana, que hauria de tenir un dels seus símbols els pressuposts participatius.

Igualment les AA.VV. del Rafal-Viver i de Son Fuster Nou, i el Col·lectiu Embat consideren necessària la creació d’una Oficina d’Atenció al Ciutadà (UIAP) a la zona, per facilitar els tràmits i gestions municipals, donat que l’actual oficina mòbil que acudeix al Rafal Vell es insuficient. Una nova UIAP que, juntament a sales polivalents, biblioteca i seu del Districte propi son necessaris per aquesta zona de Palma d’un important creixement de població.